ІІІ.3.2. Трета седмица – втори ден

Любовта на Христос в спасението

„Бог е любов, Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове“ (1 Ив 4, 9-10).
„Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста“ (Кол 2, 14).

Молитва: Боже, Ти определи Твоя Единороден Син за спасител на света и чрез Него, след победата Му над смъртта, милостиво ни подари отново живота. Дай ни, като размишляваме за тези Твои благодеяния, да останем свързани с Теб с вечна любов и да заслужим да получим плода на това спасение. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част ІV, гл. – За Христовата жертва на кръста и за нашето себеотдаване на Бога

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар