Как да позная коя е волята на Бога?

Как да позная коя е волята на Бога?

Схема на различаването от отец Ханс Буоб SAC

1.Божият Дух никога не действа против любовта.
Бог не прави нищо срещу свободата ни. Духовете на безредието обратно на това не се съобразяват със свободата на хората. Бог никога не принуждава, Той иска да бъде молен, да бъде призоваван свободно и да бъде очакван. Божият Дух води към любовта и там, където на нас ни е трудно да я изпитваме. Духовете на хаоса водят към омраза, завист, ревност и кавга, подстрекават към деспотичност и всезнайство.

2.Божият Дух дарява вътрешно спокойствие, сила и сигурност
„Само в Бога се успокоява душата ми” (Пс.62,2). Божият Дух никога не е рязък и нетърпелив, а е напомнящ, поучаващ, утешаващ. Той не поставя под напрежение. Той предлага и кани. Не ползва страха и заплахата, излъчва сила, спокойствие и сигурност. Духовете на бъркотията обичат да причиняват лоша, неспокойна съвест, която да обърква, обичат да настояват, създават фалшиво напрежение, така че да загубим радостта от всичко духовно. Те заплашват с наказания и вини, предизвикват безпокойство, несигурност и униние.

3.Божият Дух води по прав, благоразумен път
Божият Дух дава ясни упътвания, никога не решава внезапно и несвързано, винаги дава възможност за израстване и за синхронизиране на нещата. Духовете на хаоса обратно – често избират объркани зигзагообразни пътища, обичат да се изразяват неразбираемо и неясно, често променят мнението си. Настойчивите подтиквания предизвикват прекалено старание. – Обърни внимание на кардиналната добродетел умереност.

4.Божият Дух никога не постъпва срещу собствените си закони.
5.Божият Дух позволява съзряването и израстването.
6.Божият Дух ни дава импулси да действаме.
Божият Дух ни събужда, когато се мотаем и шляем. Божият Дух иска моето съдействие, иска да ангажира всички мои творчески способности.
Духовете на хаоса обратно – сковават действията ни, довеждат ни до пасивност, омаловажават важни задачи.

7.Божият Дух ни прави внимателни към всеки грях
Но без да ни притиска, а като ни избавя и освобождава. Той ни показва нежно и с обич несправедливостта, некоректността, неистината, липсата на любов, дава ни нов кураж и нова надежда.
Духовете на хаоса поставят нашите грешки и слабости в такава лоша светлина, че надеждата ни се изпарява и ставаме пасивни.

9.Божият Дух води към прошка и помирение.
Духовете на хаоса ни сочат правата ни, довеждат ни до твърдоглавие и инат.

10.Божият Дух води към същественото.
Духовете на хаоса ни отнемат ценно време, в което се борим с несъществени неща. Carpe diem! (срвн. Еф. 5,16)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар