ІІІ.3.5. Трета седмица – пети ден

2. Вярност към кръщелните обещания

Размишление: “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ т.(126)

„Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме?
И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.
Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението,
като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха;
защото, който е умрял, той се е освободил от грях.
Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него,
знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него.
Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога.
Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса, нашия Господ.
И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти“ (Рим 6, 3-12).

Молитва: Всемогъщи вечни Боже, присъствай в тайните на Твоята голяма любов, присъствай при изпълнението на тайнствата. Изпрати Духа на осиновението, за да Ти създаде нови народи, които ще се родят от кръщелната вода. Изпълни с Твоята действена сила това, което ние, слабите и малките, трябва да изпълняваме, за да Ти служим свято. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част ІІ, глава 7.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар