ІІІ.3.6. Трета седмица-шести ден

Преобразяване в Христос

Размишление: “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ (218) – (221).

„Аз съм хлябът на живота. А Исус им рече: истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот.
Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден.
Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие.
Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него.
Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене“ (Ив 6, 48.53-57).

„Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.
Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо.
Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.
Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде“ (Ив 15, 4-7).

Молитва: Боже, Твоят единороден Син се яви в естеството на нашата плът и на външен вид беше като нас. Молим Те, направи сега да бъдем и вътрешно преобразени чрез него. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част ІІІ, глава 5.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар