31 рози за Дева Мария

1 май

ДА СТАНЕМ КАТО МАРИЯ

Мария ни кани не само да Я призоваваме в молитвите си, но преди всичко да следваме Нейните думи, Нейния пример.
Като Господня слугиня Мария е била готова да отдаде себе си, да се откаже от всичко и да се жертва, да следва Христос чак до кръста. От нас Тя изисква същото поведение и същата готовност, когато ни сочи към Христос и ни кани: „Каквото ви каже, сторете!” (Ио 2,5) Мария не иска да ни привързва към себе си, Тя ни призовава да следваме Нейния Син. Но за да станем наистина Негови ученици, е необходимо – както сам Христос ни учи – да отвърнем очи от себе си, да се освободим от самодоволството и, като Мария, да се отворим напълно за Христос; трябва да следваме Неговата истина,
която самият Той ни предложи като единствения път за истинския, непреходния живот. „Каквото ви каже, сторете!” – Конкретното следване на Христос изисква от нас приемането на думите Му с вяра, готовност за послушание и отдаденост, съзнателно обвързване на нашата свобода с Неговата истина, с Неговите заповеди. По примера на Мария и ние трябва да изговорим нашето лично Fiat: „Нека ми бъде по думата Ти.”

Йоан-Павел Втори

2 май

СПОМНИ СИ

Спомни си, Всемилостива Дева Марийо, че никога не се е чуло да се казва, че някой от тези, които са прибягвали до Твоето покровителство, призовавали Твоята помощ, поискали Твоето ходатайство, да е бил изоставен от Тебе.
И аз, въодушевен от подобно упование, о Майко, Дево на Девиците, идвам, тичам и съкрушен от тежестта на греховете си, се просвам в краката ти. О, Майко на Исуса, не отхвърляй молитвите ни, но ги изслушай благосклонно.

Свети Бернар от Клерво

3 май

МАРИЯ В ТАЙНАТА НА ВЪПЛЪЩЕНИЕТО

Тъй като Мария е Майка на Спасителя, а също и наша Майка, е важно да гледаме непрекъснато към Нея, за да се учим от това как е постъпвала Тя и да И подражаваме.
Нека наблюдаваме Мария така, както е представена в Евангелието. В тайната на Въплъщението виждаме как Мария приема Словото на Бога в смирение и с мъдрост, как размишлява над Него и колко е възприемчива към посланията на Светия Дух. Папа Павел VІ нарича Дева Мария жена, заслушана в това, което говори Бог.
Поради това, че Мария гледа непрекъснато към Бога и е послушна на Неговата воля, Тя е в състояние да даде този отговор, който Бог очаква от нея: „Ето я слугинята Господня, нека ми бъде по Твоята Дума”. Мария изговаря тези слова с вяра. С вяра и без всякакви резерви Тя се поверява на Бога и като Господня слугиня се посвещава изцяло на личността и делото на Своя Син, Когото – по думите на Свети Августин – е посрещнала в духа си, още преди да Го е приела в тялото си – също чрез вярата. С право Елисавета възхвалява Мария: „Блажена е Тази, Която е повярвала, че ще се изпълни казаното И от Господа”.

Терезиански Кармил OCD – Австрия

4 май

СКРИТИЯТ ЖИВОТ НА МАРИЯ

В годините на скрития живот на Исус в Назарет и животът на Мария с Христос е също скрит в Бога посредством вярата. Вярата е точно докосване до тайната на Бога. Мария се намира непрекъснато, всеки ден, в съприкосновение с неизразимата тайна на Бога, Който е станал човек. Щом на Мария още от мига на Благовестието е разкрит Сина, за Когото само Отец знае пълната истина, то тогава Тя, Майката, се докосва до истината за своя Син само във вярата и чрез вярата! Тя е блажена, тъй като е повярвала и продължава да вярва всеки ден сред изпитанията и неблагоприятните моменти в периода на детството на Исус и след него.

Терезиански Кармил OCD – Австрия

5 май

МАРИЯ – ДЕВИЦА, КОЯТО СЕ МОЛИ

Ако продължим да наблюдаваме Мария чрез Евангелието, ще я срещнем като Девица, която се моли. По време на посещението при майката на Йоан Кръстител душата и прелива от думи на прослава за Бога, на смирение, на вяра и на надежда. За това говори „Магнификат“, молитвата на Мария, песента, в която се слива ликуването на стария и новия Израил. В песента на Мария звучи радостта на Авраам, който предусещал идването на Месията. А през погледа на пророците в Мариината песен се чува гласът на Църквата: „Душата ми величае Господа“.

Терезиански Кармил OCD – Австрия

6 май

МАРИЯ – МАЙКА НА МОЛИТВАТА

Мария е представена като жена на молитвата и в Кана Галилейска, където Тя моли Сина с майчинска нежност за помощ, понеже забелязва притеснението на младоженците. Тогава Исус се смилява над Нея и дава първия знак за Себе Си, с което укрепва своите ученици във вярата им в Него. Като жена на молитвата виждаме Божията Майка и на вечерята, описана в Деяние на Светите Апостоли: „Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с Неговите братя.”

Терезиански Кармил OCD – Австрия

7 май

ЖВОТЪТ НА МАРИЯ

Животът на Мария се резюмира с три думи: Ecce, Fiat и Magnificat. Запечатай ги в твоето сърце, размишлявай върху тях и действай в съгласие с тях:
„Ето рабинята Господня“ : Ecce (Лука 1, 38)
„Нека ми бъде по думата ти“: Fiat (Лука 1, 38)
„Душата ми величае Господа“: Magnificat (Лука 1, 46)

Кардинал Франциск Нгуен Ван Туан

8 май

САМОЖЕРТВАТА НА МАРИЯ

Ако наблюдаваме Мария в храма, ще видим в Нея Девата, която се жертва. Църквата вижда в случващото се там освен изпълнението на предписанията на закона за посвещаването на първородния и очистването на майката също една тайна, отнасяща се до историята на Спасението. Тя представлява продължение на жертвата, която Въплътеното Слово принася на Отец с идването си на света. Старецът Симеон разпознава в детето Месията и Го поздравява като светлината, която ще озари езичниците и като прославата на Израел. Църквата разбира това пророчество в светлината на Светия Дух, понеже Симеон предсказва, че Синът ще бъде знак за противоречия, защото „ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля“ и свързва страданията на Сина с тези на Майката, към Която се обръща с думите: „и на сама тебе меч ще прониже душата“, което виждаме да се изпълнява при Кръста. По този повод Свети Бернард се обръща към Божията Майка със следната молба: “ О Света Дево, пожертвай Своя Син и принеси благословения плод на Твоята утроба на Бога. Пожертвай заради нашето помирение Светата Хостия, Която е толкова скъпа на Бог.“

Терезиански Кармил OCD – Австрия

9 май

МАРИЯ В ИЗКУПИТЕЛНОТО ДЕЛО НА КАЛВАРИЯ

Като Девица, която се жертва, виждаме Мария до Нейния Син в изкупителното дело на Калвария, където Христос „принесе Себе Си непорочен на Бог“. Мария стои при Кръста, като страда дълбоко заедно със Своя Първороден и се съединява в майчината си любов с Неговата жертвена смърт. Тя дава съгласието си за смъртта на жертвения Агнец, Когото е родила и от себе си Го принася на Вечния Отец. Света Едит Щайн казва за Божията Майка под Кръста: „Нейната болка е дълбока като морето, Тя е потънала в нея, но тази болка е съвсем смирена болка, Тя притиска с ръка сърцето Си, за да не се пръсне… главата на Спасителя е обърната като утешение към Майката. А Кръстът е облян в светлина. Дървото на Кръста (lignum Crucis) се превръща в светлина Христова (lumen Christi).“

Терезиански Кармил OCD – Австрия

10 май

ДА СЕ ПОВЕРИМ НА МАРИЯ

Тази Майка на милостта ще оформи душата ми, за да стане малкото И дете истинско копие на Нейния Първороден, Синът на вечния Отец, копие на онзи, Който е съвършена възхвала на Своя Отец.
Блажената Дева, толкова светла и толкова чиста, ще ме вземе за ръка и ще ме води към Небето.

Св.Елисавета от Дижон

11 май

TOTUS TUUS

Totus tuus ego sum
et omnia mea Tua sunt.
Accipio Te in mea omnia.
Preabe mihi cor Tuum, Maria.

Свети Луи-Мария Гриньон дьо Монфор

12 май

МАРИЯ – РАЗПНАТА С ХРИСТОС НА КРЪСТА

Мария е стояла в подножието на Кръста, защото е била прикована върху Него като Сина Си, била е разпъната заедно с Него. Христос е бил прикован на Кръста и изправен върху Него, а Мария е искала и по това да прилича на Сина Си. Тя е стояла изправена и колко повече основание е имала да каже: „Аз се разпнах с Христос.” Тази мисъл е вдъхновила Свети Бонавентура да извика, изпълнен с възторг към Светата Дева: „О, Царице моя, къде стоиш? Не стоиш ли под Кръста? Какво говоря! Ти си прикована на Кръста заедно с Твоя Син, защото Ти си разпната с Него – само с тази разлика, че на Него са разпънали тялото, а на Теб – душата.”

13 май

ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА

„Мария можеше да избере да се яви в един голям град, сред небостъргачите, или в големите катедрали пред изтъкнати личности, може би пред теолозите, но не го стори. Тя избра семпли хора, пусти места, сред планините, защото искаше да отиде при онези, които никой не търсеше, и в онези места, където хората не желаеха да отиват. Тя желае също и ти да отидеш при нея“.

Кардинал Франциск Нгуен Ван Туан

14 май

РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ МОЛИТВАТА „AVE MARIA“

Мария, Бог влезе в Твоя живот с поздрава на Ангела. Започва нещо ново, велико: Ти беше поздравена с ликуващ възглас: Радвай се, Мария! Радвай се, Църква Христова! Радвай се, човечество!
Бог Те заговори, Той Те повика, защото си необходима:
Мария, Ти си това, което казва Твоето име: обичана от Бога, за нас надежда, ориентир, пътепоказател.
Ти си пълна с благодат, изпълнена с Божията сила, с Неговото милосърдие. Бог не просто Ти е подарил нещо, Той ти е дал сам Себе Си, защото Неговият Свети Дух действа в Теб. Словото Му се превръща в Теб в действителност, в живот, в човек: в Твоя Син – Божия Син.
Защото Господ, Твоят и наш Господ на живота, Господ на света, на времето и на вселената, Господ на всяка мощ и сила, Той е с Теб, както възвестиха това Пророците: Яхве, Бог с нас, Бог, Който няма да ни остави сами, Бог, Който върви с нас, страда с нас, умира с нас, за да възкръснем ние с Него. Той е с Теб, Мария, Той е и с нас.
Затова и ние казваме с Елисавета: Благословена си Ти между жените, защото се изпълниха времената, защото Бог стана човек, защото започна нашето спасение. Ти си благословена от Бога, за да носиш като жена в този свят Божията доброта и любов към хората, защото е благословен плодът на Твоята утроба, Исус, единородният Син Божи, Твоят единороден Син, нашият Спасител, нашият Избавител, нашият Освободител.
Бог е свят, казва Светото писание. Ние Те почитаме като свята, Мария, защото Ти си изпълнена изцяло с Божия Дух и защото си се доверила напълно на благовестието на Бога за спасението и си подарила на човечеството Спасителя, като си станала Божия Майка и наша Майка.
Моли се за нас, Ти, която си живяла още тук, на земята, пълна с благодат, Ти, която си била едно с Твоя Син и Той с Теб. Как това единство би могло да бъде разрушено от смъртта? Кой би могъл да бъде наш по-добър застъпник в Небето пред Твоя Син от Теб, която си Негова, но и наша Майка!
Затова, моли се за нас, които сме грешници, защото се отделяме непрекъснато от Бога, забравяме Го, постъпваме срещу волята Му и живеем живота си, без да се съобразяваме с Него.
Моли се за нас сега, когато вървим по нашия земен път, изпълнен с толкова много тъмнина и толкова много надежда, с толкова много мъка и толкова много копнежи,
моли се за нас и в часа на нашата смърт, когато ще дойде краят на всички човешки планове и усилия, когато никой няма да може да ни придружи, точно тогава се моли за нас пред Твоя Син, за да ни приеме в Неговата небесна слава, където ще можем да бъдем съединени с Теб безкрай.
За това се молим.
Амин.
На това се надяваме.
Амин.
В това вярваме.
Амин.

Прелат д-р Хайнер Кох

15 май

МАРИЯ НИ КАЗВА ЗА ИСУС: „КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ“

Мария намери своето място под Кръста, обвит с лозови клонки, също като дърво на живота – във формата на „Тау“, сочещо към окончателното спасение, но и напомнящо за чудото в Кана Галилейска. Защото думите, изречени там по време на сватбеното тържество от Мария не бива да се разбират само в конкретната ситуация, а като думи, валидни във всички времена: „Каквото ви каже, сторете“. Тогава мисълта за следване на Христос е повече от ясна, защото да правиш онова, което Той иска означава всъщност да Го следваш. По този път на поклонници на Исус с нас заедно върви Мария, Която първа тръгна след Своя Син, така както ние вървим заедно С нея в молитвата на Светата Броеница.

16 май

СВЕТИ МАЙЧИНИ ДУМИ

„Как ще стане това, когато аз мъж не познавам?“. Това са думи на любов към девствената чистота и към вярата – Божествената мощ, която сигурно ще запази съкровеното И влечение към девствеността.
„Ето слугинята Господня“. Какво смирение! В момента, когато И се поднася най-голямото отличие, Тя смирено се нарича слугиня Господня.
„Нека ми бъде по думата ти“. Божията воля намира винаги жив отклик в сърцето на Мария.
„Магнификат!“ – „Душата ми величае Господ!“. Възхвала и благодарност към добрия Бог и упование в милосърдието и силата на Бога.
„Дете, защо постъпи така? Виж, баща Ти и аз наскърбени те търсихме“. Израз на нежна грижа и страх заради Исус, Нейния Божествен Син. Колко пъти вече Мария ни търси и къде ни намира?
„Синко, нямат вече вино!“. Нежно внимание и любов към ближния.
„Каквото ви нареди, това правете!“. Нежен съвет. Само не се съмнявайте! Исус ще направи това, за което Го моли.
Това за забележителни думи, които ни казват как Мария обича Бог и нас. Това са мили, свети, майничи думи.

Яков Кох из „Попътна храна за всеки ден“

17 май

ПО ПРИМЕРА НА СВЕТЦИТЕ: СЪЗЕРЦАНИЕТО ЧРЕЗ МАРИИНОТО СЪРЦЕ

Бернардо Силвестрели за Свети Габриел на Божията Майка:
„Той съзерцаваше Страданията на Христа, отразени в сърцето на Мария; поставяше се в сърцето на Мария, за да съзерцава оттам Страданията на Христа. Гледайки Разпънатия Христос със сърцето и от сърцето на Неговата Майка, той възприема и Нейната болка и заживява в духовна връзка с великата изкупителна и съизкупителна тайна на Сина и Майката.

Габриеле Чинголани „Габриел на Скръбната Божия Майка“

18 май

ДОВЕРИЕТО В МАРИЯ

О, колко е хубаво да се повериш на тази добра Майка! Не, никога няма да се случи да Я молиш напразно, Тя никога няма да отвърне с мълчание на молитвата, отправена към Нея с любов и доверие.

Света Бернадета

19 май

ТИШИНАТА НА МАРИЯ

Виждате ли с какво простодушие: „Ето рабинята!“. И Словото стана плът!
Така постъпваха светците: без да вдигат шум около себе си. И ако е имало шум, то е било против тяхната воля.
„Не бой се, Мария!“. Не се страхувай, Мария!… Пречистата Дева се смущава пред Ангела.
А защо аз искам да изхвърля през борда ония прояви на скромност, които са щит на моето целомъдрие?
О, Майко, Майко! С тази твоя дума: „Да бъде Твоята воля!“ Ти ни направи Божии братя и наследници на Неговата слава. Бъди благословена!

Св. Хосемария Ескрива де Балагуер

20 май

МАЙКАТА С ДВАМА СИНОВЕ

Скърбящата Божия Майка.
Като я съзерцаваш, виж Нейното Сърце:
това е Майка с двама синове,
лице срещу лице:
Христос и ти…

Св. Хосемария Ескрива де Балагуер

21 май

СМИРЕНИЕТО НА МАРИЯ

Колко е голямо смирението на Света Богородица, моята Майка! Вие няма да Я видите сред палмовите клонки в Йерусалим, нито в часа на големите чудеса, с изключение на първото чудо в Кана Галилейска.
Но Тя не бяга от позора на Голгота. Там, до Кръста на Христа, стои Неговата Майка.

Св. Хосемария Ескрива де Балагуер

22 май

ПРОМЯНАТА НА ПЛАНОВЕТЕ

Ако Бог зачерква нашите планове и ни повежда по друг път, не този, който ние сме си наумили, същото се е случило и в живота на Божията Майка. И Тя си е представяла по друг начин своята святост, своя път и своята мисия. Тя, отказалата се от майчинство, е била призвана за необикновено майчинство. Това призоваване зачерква всичките и планове. Изричайки в момента на Благовещението своето „да“, Мария не е знаела напълно с какво се съгласява. Но това не намалява стойността на Нейното съгласие, което Тя по-късно с неизменното „да“ потвърждава с целия си живот. Бог толкова е обичал Мария, че е избрал тъкмо такова, много твърдо отношение към Нея. Знаем, че по този начин Той третира своите приятели. Това е най-добрият и сигурен начин за извайване на човека по образ и подобие на Божия Син.

о. Т.Дайчер, „Диалог за вярата“

23 май

AVE MARIA

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

24 май

ДЕВА МАРИЯ – ПОМОЩНИЦА НА ХРИСТИЯНИТЕ

Понякога не ти достигат силите? Защо не кажеш това на твоята Майка, Утеха на наскърбените, Помощница на християните, Надежда наша, Царица на апостолите?
Майко! Призовавай Я силно, силно. Тя те чува, Тя може би те вижда, че си в опасност; и Света Богородица, твоята Майка, ти предлага заедно с благодатта на Своя Син утехата на своята прегръдка, нежността на своята милувка. Ти ще се почувстваш укрепнал за новата борба.

Св. Хосемария Ескрива де Балагуер

25 май

Колко много харесва на хората, когато им напомнят за тяхното родство с изтъкнати личности в областта на литературата, политиката, военното дело, Църквата…
Ти възпявай Непорочната Дева и припомнай и: Радвай се, Богородице Дево, Дъщеря на Бога! Радвай се, Богородице Дево, Майко на Сина Божи! Радвай се, Богородице Дево, Избраница на Св.Дух!… По-велик от Тебе е само Бог!

Св. Хосемария Ескрива де Балагуер

26май

„…Пренепорочната Майка Божия не се нуждае от нас, но Тя благоволи да си служи с нас, за да ни даде заслуга и да направи по-велика победата, като си служи със слаби хора и средства, напълно неподходящи според светските стандарти, каквито са за тях духовните оръдия, на които светът се присмива и ги презира. Необходимо е да се предадем в Нейните ръце като послушни инструменти и да употребяваме всички позволени средства да проповядваме Евангелието…“

Св. Максимилиян Колбе

27 май

„Исус Христос като човек е посредник между нас и небесния Отец! Неговата Света Майка е посредница между нас и Нейния Божествен Син. Чрез Нея ни идват всички благодати. Ние твърдо вярваме в това. Тя ни води до Пресветото Сърце Исусово… Ние вярваме в Пренепорочната, вярваме, че Тя съществува, и че е необходима Нейната прослава. Вярваме, че Тя ни вижда и чува. Ние зависим напълно от Нея, защото принадлежим на Нея. Чрез Нея нашата победа ще бъде пълна“.

Св. Максимилиян Колбе

28 май

Любовта към Божията Майка е доказателство за добър дух, както в религиозните общества, така и в отделните човеци.
Не се доверявай на общество, на което липсва този белег.

Св. Хосемария Ескрива де Балагуер

29 май

Старай се да заставаш пред Кръста заедно с Мария и Я моли да те учи как да обожаваш разпнатия Исус.
Божията Майка несъмнено е признавала собствената си нищета, също и тогава, когато е стояла в подножието на Кръста, макар и да е била безгрешна, а Исус я е притискал към Сърцето си вече не в отговор на разкаяние за извършените грехове, а заради нейната смиреност.

из „Да се доверим на любовта“

30 май

О, Майко, Майко! С тази твоя дума: „Да бъде Твоята воля!“, Ти ни направи Божии братя и наследници на Неговата слава. Бъди благословена!

Св. Хосемария Ескрива де Балагуер

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар