Поклонничество у дома: „Пребъдвайте силни във вярата!“

Това е една възможност да се присъединим духовно към поклонниците вървящи пеша към Храма на известната с чудесата си Черна Мадона – Ченстоховска Богородица
02 – 10 август 2013 Wroclaw-Czestochowa

Иконата на Ченстоховската Богородица е изографисана в стила на византийската иконопис (тип Одигитрия), около VI – IX век, монтирана първоначално в иконостас, което е характерно за района на Балканите.
Според традицията иконата на Божията Майка била нарисувана от св.Евангелист Лука, но най-вероятно това е само легенда. Смята се, че император Константин я пренeсъл от Йерусалим до Константинопол, където била почитана в храма. Шест века по късно руският княз Лев я получил като подарък от императора и пренесъл в Русия, където също била обградена с огромна почит и станала известна с чудесата си. По време на войните, които водели полските и унгарските войски в Русия, иконата била укрита в замъка в Белск. През 1382г. я намерил княз Владислав Ополчик, който бил там наместник. По време на татарските нападения той горещо се молел пред иконата и станал свидетел на чудесата й. Пренесъл иконата до своите земи в днешна Полша, където я поставил в църквата на построения от него манастир на отците паулини. Там почитаната реликва отново се прославила с неизброими благодати и чудеса.
Поради нарастващата слава на иконата, манастирът на паулините станал място на многобройни поклонничества и съкровищница на богати дарения. През 1430 г. банда крадци ограбили ценностите, красящи образа на Божията Майка и го посекли със саби, чиито следи виждаме и до днес на лицето на Богородица. Реставрацията била направена в двореца на Крал Ягелло в Краков, след което популярността на иконата неимоверно нарастнала. Манастирът бил разширяван и укрепен като крепост.
През 1655г. шведските войски нападнали Полша и поради слабостта и разделението на благородничеството бързо завзели Варшава, Познан и Краков. Манастирът на Ясна Гура бил обкръжен от 3 хилядната войска на генерал Мюлер. Игумена отец Августин Кордецки решил въпреки всичко да защитава светия храм имайки само 170 войници, 20 благородници и 70 монаси. Сраженията продължили 40 дни и завършили с победа на рицарите на Мария. Това чудо имало огромно религиозно и политическо значение. Хората изведнъж се мобилизирали за борба и прогонили шведските нашественици. Благодарен, крал Ян Кажимиеж Велики с тържествени обети на 1 април 1656г. във Лвовската катедрала, предал страната под властта на Божията Майка, като я провъзгласил за Кралица на държавата.
В днешни дни сме свидетели на огромна почит, с която е обграждана иконата на Богородица от Ченстохова, неимоверно разрастване на поклонническото движение – стотици, а понякога хиляди души на ден посещават светилището. Всекидневно в 21 часа всички католически радиa и телевизионни канали излъчват на живо молитвата „Апел Ясногурски”, където биват представяни поклонническите групи дошли от различни краища на света. Една десетица от Броеницата молят поклонниците на техните различни езици. Случвало се е да се чуе и българското „Радвай се Благодатна Марийо”.

История на Походните Поклонничества до Ясна Гура от гр. Вроцлав

Поклонничеството от гр. Вроцлав до манастира на Ясна Гура в Ченстохова е учредено официално през 1981г. С организацията на „духовни упражнения по пътя” е натоварено студентското сдружение „Вавжини” със свещенник Станислав Ожеховски, който и до днес е главен предводител и едновременно най-запаления поклонник. Преди това много Вроцлавяни са ходили на поклонничества с Варшавската група, която наброявала около 20 000- 25 000 души. Още от 1956г. във Вроцлав е съществувала общност на поклонниците. С годините организацията става все по-добра и постепенно се включват различни обществени служби и групи доброволци – медицински лица, полиция, медии, инженери на озвучителна и комуникационна техника, транспорт, военни служби и т.н. Днес поклонението се състои от няколко хиляди души и е разделено на 16 групи – покаятелна, библейска, академична, младежка, групи на различните монашески ордени – доминиканска, салезиянска, францисканска, паулинска, салваториянска и др. Често по пътя будят учудване хора с физически увреждания, на инвалидни колички или родители с малки деца също в колички. Чудесно свидетелство за вяра и братска любов предизвикват и хората от селата и градовете през които се минава. Те излизат за да приветстват поклонниците в шпалир по улиците с цветя, разхладителни напитки, сандвичи и сладкиши – на някои места дори приготвят големи казани с топла храна. По този начин те реализират своето участие, като облекчават трудовете на поклонниците. Не липсват сред поклонниците и групи от чужденци, пожелали да преживеят феномена на поклонничеството до Ченстоховската Богородица –те са от Германия, Италия, Франция, САЩ, Филипините, дори и от Бангалдеж и разбира се от страните на славянските народи.
Най-многочислена от всички групи е тъй наречената Група на духовните участници. Нейния брой е достигал повече от 5 000 души – само тези, които са официално записани. Тази група със своите молитви подкрепя труда на поклонниците въпреки, че пряко не участва вървейки пеша.

Из писмото до поклонниците на XVI група на духовните участници

Още от първите години Вроцлавското, Походно Поклонничество разширява своите редици в духовно измерение, привличайки хора, които заради напредналата възраст, болест или увреждане не могат да напуснат своя дом или здравното заведение за да тръгнат на път за Ясна Гура.
Групата на болните възникна официално в 1988 година по време на VI Походно Вроцлавско Поклонничество в енорията Св. Семейство, където се учредява общност от болни братя и сестри. Тяхна аниматорка е г-жа Бронислава Хофманова (+ 1993). Имайки от по-рано контакти с болните в своята енория чрез писма, които саморъчно писала и изпращала, стараела се да им представи програма на духовни упражнения по домовете на базата на официалните теми и размишления на даденото Поклонение.
След няколко години Групата на болните прераства вече в Група на духовни участници в поклонението, понеже се оказва, че много от верните, макар и здрави, не могат лично да реализират физически поклонничеството заради служебни задължения или пък в името на любовтта към ближния, на когото трябва да осигурят грижи и присъствие.
Поканата за духовно поклонение е придружена от следните задания:
• Свързване на всекидневния кръст (страдание, болест, самотност, увреждания и всвякакви трудности) с кръста на хората вървящи пеша от Вроцлав до Ясна Гура.
• Преживяване на лични духовни упражнения – също “по пътя”, въпреки, че са реализирани в своя дом, а може би ограничени от размерите на леглото, но също (а може би даже повече) ценни, плодотворни и измолващи дъжд от благодати за себе си и за другите.
• Добре обмислени благодарствени и молителни намерения, които да можем да представим пред Богородица.
Въпреки, че участниците по духовен начин в поклонението от 1993г. насам разполагат с определени предложения за начина на преживяване на всеки от осемте дни на поклонението, то все пак те самите би трябвало да ги съгласуват със своите реални възможности, взимайки под внимание здравословното си състояние, физическите сили, мястото и времето с които разполагат. Общите рамки на деня на поклонника могат да изглеждат така:
• Утринни молитви – например от бревиара или една част от Акатист
• Броеница и реално участие в Св. Литургия, а при невъзможност духовно присъединяване
• Размишление върху библейските текстове за деня или друга духовна литература
• В 12 часа – молитвата Ангел Господен
• В 15 часа – Кръстен Път и/или Броеница на Божието Милосърдие
• В 21 часа „Апел Ясногурски” – три пъти „Марийо Царице Наша”, една десетица от Броеницата и „Под Твоето покровителство”
• В петъците : практики за покаяние и пост (според здравословните възможности), моменти на мълчание, дела на милосърдие

На добър (духовен) път !

Българската група поклонници ще се присъедини към Първа покаятелна група на поклонението, а духовните участници се присъединяват към Вроцлавската ХVІ група.
Карта за записване, значка на участника и и помощни материали за духовното поклонение можете да получите от енорийския свещеник. Снимки на сайта www.pielgrzymka.pl –galeria и на българския сайт www.poklonenie.viarvam.bg, тел. за контакт: 0988830092.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар