Разкажи ми история

Исус като дете

Исус, докато още беше малък, оставаше вкъщи с Мария.
Когато навърши седем години, Исус ходеше заедно с другите деца в синагогата (която беше като тяхна църква).
Там имаше училище, в което децата се учеха да четат и пишат. Той беше много добър с приятелите, помагаше им да решават задачите си, не беше ревнив спрямо тях и не се обиждаше.
Също и със своите учители се държеше добре, не вдигаше шум, слушаше ги и им се подчиняваше, много добре си научаваше уроците, без да му се налага да повтаря хиляди пъти.
Той нямаше учебници като вас, но първата книга, от която започна да чете, беше книгата, наречена Библия, която разказваше историята на неговия народ, и така той научаваше за нещата, които Бог, Неговия Баща, бе направил за Своя народ.
Както на всички деца, и на Исус му харесваше да играе. Много пъти оставяше игрите, за да помага на Свети Йосиф в работата му в работилницата.
Вкъщи помагаше на Мама, беше послушен и не викаше; когато го караха да свърши нещо – не въздишаше, но веднага беше готов да каже “да”.
Вечер, заедно с мама и татко – Мария и Йосиф, се молеше и слушаше историите, които четяха от Библията.
А сега тук ще опиша моя ден и как аз се държа (вкъщи, в училище, по време на вероучение, с моите баба и дядо, с братчетата и сестричките ми).

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар