(1) Знаци на вярата: любовта към врага и пълното единство

Керигмата
„Трите ангела“
Абатство Сан Доменико, Сора, Лацио
8 юни 2012 година

(1)
Бих искал да започна с една песен към Дева Мария, която вдъхнови Неокатекуменалния път. Както знаете, Папа Бенедикт ХVІ потвърди отново на аудиенцията , която даде на 20 януари тази година, че Пътят „е дар от Светия Дух, за да помогне на Църквата“. Неокатекуменалният път открива в енориите един Itinerarium (път) на християнска инициация и постоянно формиране във вярата, т.е. една конкретна форма за създаване на зрели християни. Преди всичко това е път за дистанциралите се от Църквата. Благодарение на този дълъг и сериозен процес на формиране във вярата чрез Пътя, ние предлагаме на езичника, на стоящия далеч от Църквата възможността да стане нов човек, ново творение, син на Бога, който да бъде способен да живее в Христос и за Христос и то не сам, а в християнска общност, която възвестява на света истината за любовта на Бога.
Вие избрахте за название на тази среща: „Едно хилядолетие абатство на Сора и Новата евангелизация“. Добре, както знаете, когато започваме Пътя в някоя енория, ние казваме на свещеника, че е необходимо и неотложно да се премине от пасторал на сакраменталност към пасторал на евангелизация, под което разбираме следното: Да се занесе Евангелието при много хора, които не го познават или които са напуснали Църквата.
Днес във вашите села и градове, както навсякъде, се стига до оскотяване сред младите хора; семейните двойки се разделят, развеждат се… Неокатекуменалният път, слава на Бога, възтановява много семейства. Тези обновени семейства са отворени за живота, те имат много деца и младежи, на които предават вярата. Имаме тази радост: В общностите имаме хиляди младежи.
Например, спомнете си, че Пътят доведе около 300 000 млади хора на последния Младежки Световен Ден в Мадрид. Там имахме прекрасна среща за звания под председателството на кардинал Роуко, архиепископ на Мадрид, и с участието на още 13 кардинали и към 100 епископи. Както знаете, Господ подготвя Неокатекуменалния път за Новата евангелизация в целия свят, преди всичко в Азия. Господ ни вдъхнови за подготовката на 20 000 свещеници за Китай. На тази среща поканих младежите да предложат себе си на Господ за това дело на повторна евангелизация на Китай, където има 1, 3 милиарда души, които не познават Христос. Както знаете, изправиха се 5 000 момчета и дойдоха на сцената. Не знаехме къде да ги сложим. Беше един огромен поток от момчета. Сцената беше много голяма, но не стигаше. Затова казахме на момчетата да дойдат горе на два пъти, за да получат благослова на епископите. А след това се изправиха около 3 000 момичета. (Доволен съм, тъй като ми казаха, че в края на тази среща е имало дискус за евангелизацията в Китай. Струва ми се много добра инициатива.)
Казах, че е необходимо в енорията да се премине от пасторал на сакраменталност към пасторал на евангелизация. Защото, ако приемем, че енорията обхваща място с около 15 000 души, от тях само 10% или 5% ходят на неделната Евхаристия; има също и една група от хора, които се женят в църквата, кръщават децата си; но един голям процент от тези хора не идват повече на църква. Как да се достигне до толкова много секуларизирани хора? В този смисъл цяла Европа се намира в голяма криза. Помислете само, във Франция, например, 50% от населението не са кръстени. И в Испания техният дял е много голям. Папа Йоан Павел ІІ говореше за апостазия на Европа.
Ние казваме на свещениците, че пасторалът на сакраменталност подхранва хората, които все още имат вяра. Христос присъства в тайнствата: в Кръщението, в Евхаристията и т.н. , сакраменталният пасторал служи на лица, които имат тази вяра и все още идват на църква, за да се срещат с Христос, който присъства в тайнствата. Но как да стигнем до всички останали, които нямат вяра? Нуждаем се от присъствие на Христос, което не изисква вяра, присъствие на Христос, което привлича всички хора, също и онези, които нямат вяра. Съществува ли това присъствие?
В Пътя казваме, че за това присъствие се твърди в Евангелието. Христос казва: „Както ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си (Ив 13, 34-35). Обърнете внимание на това „както ви възлюбих“, защото то е фундаментално. Нужна е специална любов. Не знам дали някога сте виждали ясно този вид любов, която е станала плът, станала е тайнство, знак: „Както ви възлюбих, да любите и вие един другиго.“ Христос ни е възлюбил , когато ние сме били негови врагове, когато сме били грешници, злосторници. Това е любовта към врага. Виждали ли сте някога християнин, който да обича врага? Къде е тази любов? Къде се вижда тази любов? Защото Христос казва: „Както ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици.“ Значи: „Както ви възлюбих, да любите и вие един другиго“ – което означава в това измерение на любовта към врага. „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици“ – т.е. всички, също и секуларизираните хора, хората, които са далеч от Църквата или са я напуснали, ще казват: „Вижте, тези са ученици на Христос!“
Но тук има нещо повече. Исус Христос казва също: Отче, „Аз съм в тях, и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство“, – обърнете внимание на думите „в пълно единство“, „за да познае светът, че Ти си Ме пратил…“ (Ив 17, 23). Което значи, че ако сме напълно едно, светът ще повярва, езичниците ще повярват.
Това означава, че за да се събуди вярата в стоящите надалеч, те трябва да видят тези знаци на вярата: любовта към врага и пълното единство. Тази е целта на пътя: да се създадат християнски общности , които да достигнат дотам, че да дават тези два знака на вярата: любовта към врага, любовта в измерението на кръста и пълното единство, отношението на божествените лица, което е в Светата Троица. Тези знаци на любовта и единството са светлината на света!

Превод: catholic-news.bg

(Следва)

Знаци на вярата: любовта към врага и пълното единство (1)
Да отворим уши (2)
Възвестяване на спасението (3)
Възвестяване на спасението (4)
Първи ангел и първи диалог. Жената и змията (5)
Да жертваш всичко за себе си (6)
Втори ангел и втори диалог. Благовещението на Света Дева Мария (7)
Вечният живот в нас (8)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар