1.8. Статистически данни. Нацистките „основания“ за осъждане на свещеници на концлагер

(На снимката: Статуята на Дева Мария от Дахау)

1.Статистика

Концентрационният лагер Дахау бил създаден през март 1933 година като лагер за политически затворници, които в дните след завземането на властта от нацистите препълнили затворите в Германия. След Кристалната нощ в лагера били докарани много евреи. Почти всеки четвърти концлагерист бил от еврейски произход. След започването на войната през 1939 г. в Дахау били депортирани много военнопленници и хора от окупираните територии за принудителен труд.
От общо 206 206 концлагеристи 163 538 се водели като политически затворници.
Свещениците били в групата на политическите затворници. Били докарвани в Дахау най-вече от 1938 г., в началото – от Германия и от Австрия. От 1940 г. в концлагера били хвърляни големи групи свещеници от Полша и от други окупирани страни.
Около 2 800 духовници изживели мъките на концлагера Дахау. От тях 2 653 били католически свещеници. Починали близо 1800 . Когато на 29 април 1945 г., неделя, концлагерът Дахау бил освободен, сред концлагеристите имало 1240 свещеници.
Най-голяма била групата на полските свещеници – 1807 души, от които загинали 1106 души. По численост я следват групите на свещениците от Германия и Австрия, Франция, Чехия, Холандия, Белгия, Италия, Люксембург, Дания, Албания, Англия, Гърция, Литва, Норвегия, Румъния, Испания, Швейцария, Унгария и трима – без националност.
93% от духовенството в лагера били католически свещеници, въпреки че католиците в Третия райх били 30% от населението. Останалите 70% били протестанти. Протестантските духовници били 3,8% от всички свещеници в лагера. Униатските свещеници били 5. Останалите малки групи били от други вероизповедания – православни (22), старокатолици (2), мариавити (5), мюсюлмани (2).
Други духовни лица: семинаристи (177), епископи 6 (2 католически, 3 православни, 1 мариавитски); военни свещеници (61).
По-големи групи от членове на монашески ордени : йезуити (103), францисканци (87), капуцини (47), вербисти (43), облати на Непорочното Сърце Мариино (33), салезиани (32), палотинци (22), мисионери на св. Викентий (16), мисионери на Светото Семейство (14), албертинци (13), кармилити (11), доминиканци (10), редемптористи (10).
От свещениците, които старадали и били убити в концлагера Дахау , 55 са провъзгласени за блажени. Смъртта на много концлагеристи е призната за мъченическа. В момента текат и други процеси за беатификация на загинали в концлагера Дахау свещеници.
Цифровите данни за свещениците в концлагера Дахау се различават в зависимост от източника. Точно и окончателно определяне на цифрите вероятно няма да бъде възможно. Една от статистиките, правена вътре в концлагера и известна като списъка на Манголд-Тома, е водена от францисканския отец Петрус Манголд, отявлен критик на националсоциализма, починал в Дахау през 1942 г. от глад, и от свещеника Емил Тома от Епинген. Те правели списък на депортираните в концлагера свещеници и изнасяли тайно данните чрез куриери.

2. „Основания“ за въдворяването на свещениците в концлагера

Сред „основанията“, посочвани от нацистите за арестуването на свещници фигурират:

- С поведението си насърчава националната съпротива
- Влияние върху младежта в анти-националсоциалистически дух
- Укриване на евреи и подпомагане да избягат
- Разпространение на проповеди от епископ фон Гален
- Пренебрежение към национал-социалистическата партия
- Подозрение в шпионаж
- Съпротива (за френски свещеници)
- Неудобен редактор (за директор на вестник)
- Извръшване на църковно бракосъчетание преди гражданското
- Заподозрян в монархически възгледи, проповеди срещу националсоциалистическия мироглед
- Обезпокояване на обществеността за неподходящи разпоредби в училище
- Подкрепа на партизани
- Нарушение срещу закона за предателство към държавата и партията
- Заподозрян в шпионаж
- Преподавал вероучение в църквата, оказвал натиск върху деца, за да участват в процесии и погребения
- Задържан по показания на жена, която се изповядвала при него (за свещеник-редемпторист)
- При претърсване на дома е открит позив, съдържащ съмнение в победата
- Религиозна дейност с младежи
- Религиозна помощ на поляци
- Слушане и разпространение на съобщения от чужди предаватели
- Проповеди срещу новото езичество
- Враждебност към немците, враждебност към народа (за френски свещеници)
- Проповед за Нова година
- Саботаж
- Полагал грижи за полски военнопленници
- Критикувал немски филми
- Възползвал се от Червения кръст, за да помага на пленници и да им предава съобщения
- Патриотични проповеди (за свещеник от Люксембург)
- Обвинен в патриотизъм (за свещеник от Люксембург)
- Не вярва в победата
- Неприятелски забележки за нацизма
- Цитиране на Стария Завет в проповеди
- Отрицателно отношение към евтаназията
- Непризнаване на държавните закони за брака при разведено лице
- Отстраняване на знамето с пречупения кръст от църквата
- Конфискация на манастира
- Поставя християнския поздрав по-високо, отколкото хитлеристкия
- Надгробна реч срещу нацисткия мироглед
- За обида на фюрера
- За обширна католическа дейност
- Заради проповед за „мита на 20 век“
- Семинарията не съответства на мирогледа на Третия райх
- Противник на принудителния труд и депортирането на младежи в Германия
- Проповеди срещу стерилизацията. Молитва за евреите.
- Посещавал домове с цел религиозна дейност
- Литургия за екзекутиран комунист
- Защита на църковните права
- Религиозна подкрепа на поляци
- Използване на изповедта за шпионаж
- Слушане на радио
- Процесия на Тяло Христово през 1941 г.
- Йезуитите са държавноопасни
- Уведомяване за премахване на манастир
- Дейност в католическата преса
- Литургии на отменени празници, публична дейност
- Незатъмнена сакристия
- Преподаване в училище, проповеди, частни разговори
- Възстановявене на брак, причиняване на безпокойство у едно семейство

Подбор и превод: catholic-news.bg

(Следва)

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА „ЦЪРКВА В ОКОВИ“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар