С тъмните ужаси на Хелоуин или в светлината на Всички Светци?

Какво е Хелоуин и откъде идва?
„Хелоуин” е съкратена форма на английското понятие „All Hallows Eve“, в което „hallow” означава „свят”, а „eve” идва от “evening”, което означава „вечер”. С това наименование се обозначава езически празник, започващ в навечерието на християнския празник Всички Светци (1 ноември), с настъпване на тъмнината. В центъра му е съсредоточено средновековното разбиране в Англия, че всички починали се освобождават между празника на Всички Светци и празника на Всички покойни от чистилището, за да се върнат при близките си у дома. Така те искали да напомнят на живите си роднини да не ги забравят в своите молитви. Постепенно от това разбиране се развила фантазията за духове, вещици и феи, която няма нищо общо с християнската вяра. Повече от учудващо е как тъкмо през така трезвия ХХ век расте увлечението към тези измислени светове. Специфичните „хелоуин”-ски обичаи, донесени в САЩ от ирландски преселници, се демонстрират най-вече там, за да всяват у хората страх и ужас, но напоследък намират прием и в европейските страни. Най-популярен е обичаят с тиквения фенер. Легендата разказва, че с него в нощта на Вси Светии броди духът на хитрия ковач Джак, скъперник и пияница, при когото в една нощ срещу празника дошъл дяволът, за да му вземе душата, но Джак го надхитрявал няколко пъти, като му връзвал ръцете, показвайки му кръста, но само, за да сключи сделка с него. Така, след смъртта си не бил приет нито в Рая, нито в Ада, защото и дяволът не го искал, дал му само един въглен от самата пъклена пещ, за да го постави в ряпата, която си носел за из път, и да я ползва, след като я издълбае, като фенер при скитането си.

Защо се отделя толкова внимание за тази нощ на ужасите?
Една от причините за нарастването на „хелоуин”-ската еуфория е комерсиализирането на празника. Рекламите предлагат костюми на скелети, вампири, вещици, черни котки, демони, чудовища. Ако някой се чувства затруднен какъв костюм да си избере, психотестове „улесняват” „извода” какво се крие в съответния човек – чудовище или дух. Продават се също специални украси за къщите и дворовете – най-различни видове тикви – надуваеми, висящи, пеещи, гирлянди от страховити светлини и венци, черно фолио, изкуствена кръв, паяжина, поставки за свещи във формата на страшни паяци, филми на ужасите, музика за духове. Не остава по-назад и празничният бюфет. Същият не отстъпва по „подходящи” наименования – „пица на ужасите”, „отсечени пръсти”, „тостер с червеи”, напитки „черна смърт”, „синя отрова”, „зомби-коктейл”.
От друга страна, онова, за което в ежедневието се избягва да се говори – за злото, за дявола, за смъртта, намира в Хелоуин „канал” за отприщване на подтисканите страхове, който канал обаче може да доведе до пропаст. Хелоуин може да насочи човек към лошата и тъмна страна на живота посредством един преувеличен интерес към света на страха, на злите духове, на ужаса. В крайна сметка, опасността някой да се остави да бъде напълно воден от тях трябва да се вземе сериозно под внимание.

Защо Хелоуин не може да замести празника на Всички Светци?
За разлика от празника Всички Светци Хелоуин не обяснява въпросите, свързани със смъртта, а само си играе с нея, като се забавлява на чужд гръб със страха и ужаса, за което на драго сърце се харчат пари за съответни нагледни материали. Празниците Всички Светци и Всички покойни за разлика от Хелоуин говорят ясно, че нашето призвание като Божии създания е да присъстваме във вечното Величие на Бога. Ние сме призвани към живот чрез смъртта и Възкресението на Исус Христос и можем да започнем този път още тук на земята – посредством тайнството Кръщение. Той може да е понякога труден, но е път, по който върви Божият Син в Църквата, с нас, и ни показва крайната цел на живота ни. Смъртта, която всеки от нас трябва да изживее, няма последната дума за нас, а става врата за Живота.
Някои биха казали, че предпочитат да празнуват Хелоуин, защото чудовищата, вампирите, духовете и тиквите са много по-атрактивни от това да седиш в Църквата. Но атрактивността не е понятие, с което Бог си служи, по-скоро често тя е синоним на повърхностност. Необходимо е да се гледа по-задълбочено на нещата, защото привидният блясък на света е краткотраен и преходен.

Коя е алтернативата на Хелоуин?
Това са молитвата, Божието Слово, личното свидетелство на нашия живот. С непрекъснатата молитва трябва да се насочваме към Бог и да молим той да подготви сърцата ни. Това не е празнословие, а израз на онова доверие, което е имал Св. Павел Апостол в думите: „Ако Бог е с нас, кой тогава е срещу нас?” (Рим. 8,31). Светият Дух има силата да променя човешките сърца. Нашите собствени усилия не са толкова важни. По-необходимо е Божието Слово. Трябва да оставим Бог да говори – в Литургията, в Благовестието, в Катехизиса, в конкретната духовна работа, в разясняването на това човек да осъзнае, че Бог го обича като Небесен Баща. Тогава Божието Слово ще достигне до сърцето на младия човек. Свидетелството: Ние сами трябва да бъдем осъзнати християни и да станем светци на това време, да бъдем за пример и да подготвяме пътя. Папа Йоан Павел ІІ постоянно ни окуражаваше: „Имайте кураж да бъдете светците на третото хилядолетие.” Нашите свидетелства на вярата и светостта могат, с помощта на Бога, да вълнуват и да убеждават другите.

Защо празнуваме Всички Светци на 1 ноември?
До края на VІІІ век честването на паметта на всички светци ставало традиционно около Петдесетница. Тъй като хората били много наплашени от ужасяващите и разюздани обичаи, провеждани в края на октомври в чест на царуването на древния келтски княз на смъртта Самхайн, когато започвала новата година за келтите, Църквата решава да го премести на 1 ноември. С въвеждането на празника на Всички Светци настъпило освобождението от езическия страх от демонични сили и мрачни вестители на смъртта.

Какво ни дава празникът Всички Светци в светлината на вярата?
Дадени са ни добри съвети как да съхраним богатството на защитеност от силите на злото и за следващите поколения и как да не го проиграем необмислено. Това би могло да стане обаче, само ако защитаваме това богатство на вярата от някои ту необмислени, ту комерсиални, ту идеологически преиначавания.
Ако, напротив, празноглаво проиграем вярата на нашето поколение заради вълшебни игри и ефекти на ужасите и не можем да направим разлика между радостта на стопанина от реколтата на тикви и новоезическите култове към вещици и келтския култ към страха, тогава поставяме под въпрос и нашето доближаване, а и това на децата от следващите поколения, до спасителната любов на Бога.
Неслучайно редица католически духовници обогатиха отново празника Всички Светци, ограничен от актуалния ред на тържествата само за 1 ноември, с някогашното започване на празника в навечерието му, с така наречената „Веспер” – вечерна молитва. Тържеството на светлината „Lumen Christi”, по подобие на Великденската среднощна Литургия, с подновяване на кръщелните обещания и процесии със запалени свещи след Евхаристичното тържество, задълбочават и показват връзката на вярващите християни със светлия и свят мир на Възкръсналия Спасител Исус Христос.

Превод: www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар