Евхаристичното чудо в Сантарем

Чудото в Сантарем, както и чудото в Ланчано (Италия), се смята за едно от най-важните евхаристични чудеса. Чудните реликви неведнъж били подлагани на изследвания и каноничен анализ. Хостията, която се превръща в кръвотечаща Плът, както и изтичащата от нея Кръв, и до наши дни се съхраняват в църквата „Св. Стефан“ в Сантарем.

Папите Пий ІV, свети Пий V, Пий VІ и Григорий XVI давали пълна индулгенция във връзка с това чудо. В църквата „Св. Стефан“ в Сантарем и сега всеки може да се поклони пред светите реликви. Според документ, съставен за крал Алфонсо ІV през 1346 г., на 16 февруари 1266 г. млада жена от Сантарем, която изпитвала ревност към съпруга си, отишла при един магьосник. Той я накарал да открадне от църквата осветена Хостия, за да направи от нея любовен лек. Жената откраднала Хостията и я загънала в плат, на който тутакси се появили кървави петна. Изплашена, тя се прибрала вкъщи и когато разгънала плата, жената видяла, че Хостията кърви обилно. Ужасена, тя скрила откраднатата светиня в спалнята. През нощта от Хостията започнали да излизат ярки лъчи и в стаята станало светло като ден. Като забелязал това необикновено явление, мъжът започнал да разпитва жена си и на нея и се наложило да признае за извършеното престъпление.
На следващия ден съпрузите разказали всичко на свещеника, който побързал да дойде в дома им, за да прибере Хостията. С тържествено шествие Хостията била върната в църквата „Св. Стефан“. Там тя продължила да кърви още три дни. След това я поставили във восъчен реликварий.
През 1340 г. се случило ново чудо. Когато отварял дарохранителницата, свещеникът видял, че реликварият е разбит на парчета, като вместо него в дарохранителницата стоял кристален съд, а в него – Кръв, смесена с восъка.
Сега чудната Хостия се намира в дарохранителница от ХVІІІ в., извисяваща се над главния олтар. Днес църквата „Св. Стефан“ е известна като храма на светото чудо.
През изминалите векове Хостията на няколко пъти започвала отново да кърви, а понякога на нейно място виждали образа на Господ. Сред свидетелите бил и св. Франциск Ксаверий, апостолът на Индиите, който посетил храма преди началото на мисията си.
Откакто се случило чудото, всяка година във втората неделя на месец април с тържествена процесия светинята се пренася от дома на съпружеската двойка, превърнат в параклис през 1684 г., до църквата „Св. Стефан“.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар