Евхаристичното чудо в Краков

През 1345 г. крал Казимир ІІІ Велики наредил да бъде построена църква с името „Corpus Domini“ в Краков, в чест на евхаристичното чудо, което станало там през същата година.
Тогава крадци задигнали от една църква в околностите на Вавел съда с хостиите. Но когато видели, че съдът не е от истинско злато, те го хвърлили заедно със съдържанието му в едно блато. От калта веднага се появили силни лъчи, които осветили цялото блато и сиянието останало там през следващите дни.
Хората от селото, което било наблизо, забелязали необикновения феномен и уведомили епископа на Краков. Той не можел да си обясни как тези лъчи са се появили от блатото, нито това, че се виждали от километри. Затова обявил три дни на пост и молитва, а след това той и жителите на селото тръгнали с процесия към ослепителната светлина, идваща от блатото. След като го претърсили основно, открили хостиите, скрити в църковния съд, които се били запазили напълно и светели с необикновена светлина. Народът започнал да възхвалява Бог и да се радва на чудото. И днес, на празника Тяло и Кръв Христови, чудото се възпоменава в църквата „Corpus Domini“, в Краков. В нея може да се види картината, на която е изобразено чудото, както и свързаните с него документи и показанията на свидетелите. С декрет на Папа Йоан-Павел ІІ църквата е обявена за малка базилика. В нея през ХV век е служил свети Станислав Казимерчик, свещеник, проповедник и монах от конгрегацията на латеранските каноници.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар