Евхаристичното чудо в Чираттаконам, Индия

Това евхаристично чудо станало в наши дни. На 5 май 2001 г. в епархия Тривандрум, в маланкаро-католическата църква в Чираттаконам, върху хостия се появил ликът на Исус Христос, обвит с тръни. Архиепископът на епархия Тривандрум, Сирил Мар Базелис, написал по този повод: „…Ние, вярващите, видяхме това, в което винаги сме вярвали… Щом нашият Господ ни говори, като ни дава този знак, това обезателно налага отговор от нас.“
Монстранцата с чудесната хостия може да се види и днес. Отец Джонсън Кароор, енорийски свещеник в църквата, в която станало евхаристичното чудо, записал в свидетелските си показания: „На 28 април 2001 г., както всяка година, в църквата „Света Мария“ започнахме деветница към св. Юда Тадей. В 8.49 сутринта изнесох монстранцата с Пресветото Тайнство за обожаване от народа. След няколко минути забелязах три точки върху светата Хостия. Щом завърших молитвата, поканих верните също да погледнат тези три чоки.
Тъй като и те ги видяха, помолих общността да остане в молитва и поставих монстранцата в тавернакула. На 30 април служих Светата Литургия, а на следващия ден отидох в Тривандрум. В събота сутринта, на 5 май, след като се върнах, отключих църквата за Литургията, приготвих се и отворих тавернакула и веднага забелязах човешки лик на хостията. Бях много развълнуван и помолих присъстващите верни да коленичат и да се молят, докато изнасях Пресвятато Тайнство.
Понеже си мислех, че само аз виждам чудото, попитах един от министрантите дали не забелязва нещо върху хостията. Той потвърди това, което виждах, а също и верните и така започнахме да обожаваме. Ликът върху хостията ставаше все по-ясен, вълнението ми бе толкова голямо, че не бях в състояние да кажа нищо на верните. По лицето ми се стичаха сълзи.
По време на обожание обикновено прочитаме няколко реда от Светото Писание. Този ден отворих Библията на Евангелието от Иван 20, 24-29: Исус се явява на апостол Тома и го моли да погледне раните му. Проповедта ми беше доста бедна на думи, беше ми трудно да говоря. Тъй като трябваше да тръгвам за следващата Литургия в Кокоду, повиках фотограф, за да снима чудото. Направихме много снимки през различно време. След като те бяха промити и готови, ние видяхме, че ликът ставаше все по-ясен!“ Оттогава в църквата идавт много хора и обожават Светото Причастие, изложено на олтара.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар