Смисълът на страданието. Често задавани въпроси. (1) Защо Бог позволява толкова много незаслужено страдание

Въпрос 1: Щом Бог е милостив, как може да позволява толкова много незаслужено страдание?

Отговор: Този винаги мъчителен въпрос може да бъде разбран само с помощта на християнската вяра, която дефинира: Милосърдието на Бог е благосклонната Божия доброта, доколкото отстранява трудностите на творенията, особено тежкото положение на греха. Бог е безкрайно милосърден. Липсващото разбиране за значението на свободната воля на човека и обусловената му от първородния грях слабост затрудняват подхода към проблематиката на незаслуженото страдание. Като най-съвършено същество Бог не може да страда. Любовта му към нас хората се изразява в милосърдието му. Светото Писание не свидетелства така настойчиво за друго качество на Бога: „Щедър и милостив е Господ, дълготерпелив и многомилостив“ (Пс 102, 8). „Благ е Господ към всички и Неговите щедрости са върху всичките Му дела“ (Пс 144,9; Пс 117,1-4; Пс 135; Прем 11, 24; Лк 6,36; 2Кор 1,3; Еф 2,4).
Необяснимо е Божието милосърдие във Въплъщението на Божия Син за целта на изкуплението (Лк 1,78; Ив 3,16; Тит 3,4).
При Въплъщението Божият син прие човешката природа, в която имаше силното чувство за състрадание: „Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа“ (Евр 2,17; Евр 4,15). Евангелието, специално това от Лука, описват милосърдието на Богочовека към всички страдащи, особено към грешниците.
Милосърдие и справедливост са свързани по чуден начин у Бога: „Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета Му и откровенията Му“ (Пс 24,10; Пс 84,11). Божията справедливост се корени в милосърдието, тъй като най-дълбоката причина,поради която Бог дава на творенията естествени и свръхестествени дарби и заплаща за добрите им дела, са любовта и милосърдието му. Наградата за доброто и наказанието за злото не е само дело на Божията справедливост, а също и дело на Божието милосърдие, защото Той възнаграждава за заслугите (Мт 29,19) и наказва не според полагаемото. От друга страна прощаването на греховете е не само милосърдие, но и справедливост, понеже Бог изисква от грешника в замяна покаяние. Хармоничната връзка между милосърдието и справедливостта на Бога се вижда по най-прекрасен начин в кръстната смърт на Исус Христос (Ив 3,16; Рим 3,25).
Божието милосърдие е както израз на неговата любов и доброта, така също и проява на величието и мощта му: „Ти всички милуваш, защото всичко можеш, и заглаждаш човешките грехове заради покаяние“ (Прем 11,24). „Господи, Ти изразяваш милосърдието си най-вече с търпение и милост“ (църковна молитва); „Любовта носи радост, мир и милосърдие“ (Катехизис 1829).

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар