Смисълът на страданието. Често задавани въпроси. (2) Болестта и нещастието наказание ли са?

24 юли 2015, 11:24

Въпрос 2: Познавам един много благочестив човек, който страда от тежка болест. Трябва ли да тълкуваме това като наказание или като изпитание за прозрение и обръщане?

Отговор: Христос вече ясно бе казал на своите апостоли при излекуването на слепородения, че болестта не трябва да е непременно Божие наказание. Провидението може да изпрати такъв кръст също, за да се открият делата на Бога. Но зад зададения въпрос се крие фатална грешка. Да тръгнем от предположението, че болестта ни или нещастието ни са Божие наказание. Това лошо ли е? Има само едно наказание от Бога, което е лошо, защото е безплодно: адът. За всички други наказания е в сила казаното в Послание до евреите (12,5-6): „Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, кога те изобличава. Защото Господ наказва, когото обича; бичува всеки син, когото приема“.
Наказанието е благодат. Фактът, че признаваме предишното си поведение за съмнително, че приемаме съзнателно наказнието, че вътрешно се пренастройваме към Бог и целта на живота ни, е само по себе си доказателство за това, че сам Бог работи върху нас отвън и отвътре. Затова: дали наказание или изпитание – и двете са благодат, призив на Бога, който очаква само едно: да кажем „да“, да приемем. Освен това, след посланията във Фтима ние виждаме по-ясно страданието като изкупление на мястото на някой друг.

Подбор и превод: catholic-news.bg

Следва отговор на Въпрос 3: Защо всемогъщият, всезнаещ и безкрайно добър Бог е създал света с толкова много недостатъци и страдния?
В тази поредица на catholic-nes.bg очаквайте също цитати от Папа Бенедикт ХVІ за смисъла на страданието.

Всички публикации досега по темата: ТУК

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар