Смисълът на страданието. Папа Бенедикт ХVІ: (1)Пътят на кръста

Трябва да направим всичко възможно, за да се облекчи страданието и да се предотврати несправедливостта, заради която страдат невинни. Но трябва да направим и всичко възможно, за да разберат хората смисъла на страданието и по този начин да бъдат в състояние да приемат собственото си страдание и да го съединят със страданието на Христос. По този начин тяхното страдание става едно с изкупителната любов и впоследствие се превръща в сила срещу злото в света.

(из речта при приемането на кардиналската колегия и сътрудниците на Римската курия по случай Рождество Христово, 22 декември 2005 г.)

Вечния живот, безсмъртието на душата ние нямаме от нас самите и в нас самите, а чрез екзистенциално общение с този, който е истината и любовта и поради това е вечен, сам Бог. Самата неразрушимост на душата не може да придаде смисъл на вечния живот, да го направи реален живот. Животът идва за нас от това, че сме обичани от този, който е животът; от това да обичаме с него и да живеем с него. Аз, но не повече аз: Това е пътят на кръста, заличаване на съществуването, заключено само в себе си, и точно така се отваря истинската, трайна радост.

(из проповедта за Великденската нощ, 15 април 2006 г.)

По Кръстния път не бива да оставаме само зрители. Ние участваме в него и трябва да търсим мястото си: Къде сме ние? По Кръстния път не можем да останем неутрални. Пилат, скептичният интелектуалец, опита да бъде неутрален, да стои надалеч от него – но именно поради това той зае позиция срещу справедливостта, от конформизъм заради кариерата си. Трябва да търсим мястото си. В огледалото на кръста видяхме всички страдания на днешното човечество. В Кръста на Христос днес видяхме страданието на изоставените и малтретирани деца, заплахите, на които е изложено семейството, разделението на света във високомерието на богатите, които не забелязват Лазар пред вратата си и толкова много в бедност, които са измъчвани от глад и жажда.

(из словото по време на Кръстния път в Колизея, 14 април 2006 г.)

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар