Как се моли 54-дневната Деветница?

Встъпителна молитва:

Боже мой! Пресвета Троица! Копнея да Те обичам и другите също да Те обичат. Искам да работя за спасението на душите на земята и за славата на Светата Църква, да се моля за освобождението на бедните души, които страдат в чистилището и да достигна това място, което Ти си приготвил за мен. Накратко, искам да стана свята, но чувствам безсилието си и Те моля Ти сам да ме осветиш. (Св. Тереза от Лизио)

В името на Твоята вяра, Твоята надежда, Твоята любов, на Твоите възвишени намерения, о Мария, и в единство със св. Йосиф Ти поднасяме тази молитва.

27 дни просителна молитва: „О, Царице на светата Броеница в Помпей и Фатима, смирено коленичим в Твоите нозе и Ти поднасяме тази Броеница с всичките ни намерения. Любима Майко, чрез тази Броеница, която ни свързва като духовна връзка с Бог, с доверие очакваме, че ще ни измолиш благодатите, за които Те молим.

27 дни благодарствена молитва: „О, Царице на светата Броеница в Помпей и Фатима, смирено коленичим в Твоите нозе и Ти поднасяме тази Броеница с благодарност за всички благодати, които Ти така изобилно ни издейства в нашите молитви.

Всяка Броеница се моли по обичайния начин, със съответните тайни за деня.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар