Смисълът на страданието. Папа Бенедикт ХVІ: (3)Състрадание

Състрадание

Със сигурност винаги е проблематично, когато някой, който разполага с повече или по-малко добро здраве или живее в добри условия, трябва да утешава този, който е сполетян от голямо нещастие: било то болест, било то загуба на любов. Пред лицето на такива злини, които всички познаваме, всичко изглежда почти неизбежно само красноречиво и преувеличено. Но аз бих казал: Ако тези хора могат да усетят, че ние сме състрадателни, че искаме да носим с тях кръста, в общение с Христос, като преди всичко се молим с тях, подкрепяме ги също с мълчание, изпълнено със симпатия, с любов, помагаме им, доколкото е възможно, тогава може да ни повярват. Трябва да приемем това, че в първия момент думите ни може да изглеждат само като обикновени думи. Но ако действително живеем в този дух на истинско следване на Исус, ще намерим и възможността да бъдем близо до другите с нашата симпатия.
Етимологично симпатия означава съ-страдание към човека, като му помагаме, молим се с него и по този начин се създава увреността, че и в най-тъмната долина присъства добротата на Господ. Така можем да отворим сърцето за самото Евангелие на Христос, който е истинският Утешител; да отворим сърцето за Светия Дух, който е наричан другият Утешител, другият Помощник, който подкрепя, който присъства. Ние не можем да отворим сърцето с нашите думи, а чрез великото учение на Христос, чрез неговото присъствие при нас и така да помогнем, та страданието и болката да станат действително благодат за израстване, за общение с разпнатия и възкръснал Господ.

(Посещение в семинарията в Рим, 17 февруари 2007 г.)

Подбор и превод: catholic-news.bg

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар