Дева Мария Царица – 22 август

На 22 август Католическата Църква отбелязва възпоменанието Дева Мария Царица.
Денят на възпоменанието на Пресвета Дева Мария Царица в миналото бе известен като последен ден от осмината на тържеството Успение Богородично. Въпросната осмина изчезна от календара след литургичната реформа в края на 60-те години на ХХ в., когато голяма част от съществуващите до онзи момент октави (период от осем дни след голям празник) бяха премахнати, като бяха оставени само осмините на двата главни празника през църковната година – Възкресение Христово и Рождество Христово.
Прославянето на Пресвета Дева Мария, намерило отражение в такива нейни титли като „Царица Небесна“ или популярното в православието „Владичица“, е един от аспектите на нейното отнасяне в Небето с тяло и душа, което представлява и съдържанието на тържеството Успение Богородично. В тази връзка, днешното възпоменание е продължение на темата от тържеството Успение Богородично, като задържа в центъра на вниманието сърцевината на почитта към Пресвета Богородица в традицията на Църквата.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар