Дева Мария Царица в конгрегацията на мисионерките на милосърдието

„Непорочно сърце на Мария, причина за нашата радост, благослови Твоите Мисионери на милосърдието.“ Такъв е призивът на майката за нейните сестри, който те повтарят много пъти през деня.

Мария е покровителка на общността, празникът й се чества на 22 август под надслова „Непорочното Сърце на Мария, причина за нашата радост, Царица на света“. На този ден сестрите подновяват обетите си и посвещаването си на Дева Мария.

Набожност към Мария

Набожността към Дева Мария и дълбокото синовно доверие и обич към нея не заменят предаността, която сестрите имат към Исус, а я правят още по-силна и пълна. Тази набожност не намалява предаността към Исус, нито си съперничи с нея. Точно обратното, тя е мощно и пълно отдаване на Христос и подражание на неговия живот и святост. Мария е първата връзка между небето и земята. Божият Син стана човек и чрез Мария, Неговата майка. От Кръста Той я даде за майка на учениците Си, в лицето на Своя любим ученик, св. Йоан. По този начин Христос установи още една връзка с неговите верни последователи: те имат същата майка, като него…

Сигурно е, че никой не е обичал, нито ще обича Исус толкова дълбоко, толкова истински, така героично като Богородица. Поради това тя е модел за всички, които искат да обичат Исус. Нейната любов е силна, лична, интимна, разбираща, щедра до границата на човешките способности. Така че Мария ще ни научи по-добре от всеки друг на земята как да обичаме Исус…

Но за да се научат да обичат Мария, сестрите са напътствани да се обърнат към Исус и да го молят да задълбочи любовта им към майка си, нещо, което е изключително приятно за него като любящ син…

Емблемата на Мисионерките на милосърдието, която украсява всички техни официални канцеларски материали и мисии по целия свят, изобразява броеница, обхващаща земното кълбо.Това е веригата на любовта, обединяваща всички онези, които следват стъпките на Майка Тереза, за да се присъединят към нейните апостолски усилия, нейната мисия на любовта. Мънистата са връзките между Бога и човека.

Набожността към Мария е един от стълбовете на духовността на Майка Тереза и нейните сестри. Тя е за тях неразделна част от Христос. Мария играе съществена роля в изкуплението на света. Тя е това „Да“ на човечеството за Божия план. Отец я пита дали ще приеме да бъде майка на неговия единороден Син, който ще стане човек и тя отговаря: „Да.“…

Мария е жената на вярата: тя се предава на Бога, готова да изпълнява заповедите му, за да му помогне да реализира своя план за спасение. Отец иска да спаси света чрез смъртта и възкресението на Исус, нашия Изкупител. Мария е свързана с това дело…

Подражание

Мария е идеалният модел за добродетелите, които се очаква да практикуват сестрите, за да бъдат верни на призванието си…

Ако те трябва да са съзерцателни в действието, Мария е техният модел: тя остава в света, виждайки присъствието и действието на Бога във всичко, размишлявайки в сърцето си“ за това, което е направено за нея от Господ Бог. Тя е пример за пълно предаване на Бога, тъй като е слугиня на Господа…

Мария ни дава съвършен пример за смирение, замисленост, благост, милост, състрадание и любов, на които сестрите подражават в отношенията си едни към други и към бедните хора, на които те се посвещават…

Мария показва загриженост за домакините в Кана, които може да бъдат огорчени и унизени поради липсата на вино за своите гости. Тя представя техните нужди на сина си и го моли да направи нещо, за да се облекчи това унижение…

Мария е пример за услуга, дори и преди да е поискана, спонтанно помага на братовчедка си Елисавета, когато научава, че тя очаква дете. Сестрите също излизат спонтанно, преди да бъдат извикани, за да направят услуга на онези, които са в нужда…

Мария носи Исус със себе си на тези, които не знаят за него. Сестрите трябва да носят Исус по пътища и странични улици, крайни квартали и гета, на места, където го няма и където е непознат. Със своето присъствие, своя пример, своята преданост, с радостта си в служенето те го показват, за да донася радост в живота на тези, които не го познават…

Майка Тереза казвала на слушателите си, че според нея първата Евхаристия е въплъщаването на Сина, когото Бог дал на Дева Мария, която е първият олтар…
Мария е прекрасен пример за нашите лични отношения с трите божествени лица.
Ако погледнем в сърцето на Мария, ще намерим съвършената любов към Исус, Сина на Отца и на Мария, любов, вдъхновяваща и стимулираща.

През ноември 1980 г., когато са рамкирани новите конституции, Майка Тереза обобщава духа на делото: „Като плод на нашето Генерално събрание решихме да наблегнем на две неща: правилен стремеж и смирение, по подражание на Дева Мария, правейки всичко за Исус. Ако ние сме смирени и правим всичко за Исус, всичко ще мине добре. “

Вяра

Майка Тереза казва за Мария: „Обществото се дължи на нея и чрез нейното застъпничеството сме получили всичко.“

Всъщност, от самото начало тя имала спешни молитви към Божията Майка. Тя поискала от своите сестри и приятели да измолят стотици „Memorare“ (Спомни си, о, Всемилостива Дево Марио), за да получи къщата.

Във всеки от параклисите на сестрите на Майка Тереза, на входа на всяка къща, в двора или портика, има пещера или статуя на Мария, която да приветства всички. Мария води към Исус, получава от Исус, показва как трябва да се държим, за да се харесваме на Исус.

Майка Тереза знае, че Бог обича да предоставя услуги чрез застъпничеството на Пресвета Богородица. Това е за негова чест, че отправяме исканията си чрез нея.

А когато се прави за Негова слава, Бог дава и го дава особено чрез Богородица.

По “Mother Teresa-Messenger of God’s Love”
Edward Le Joly

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар