Живата Броеница – история и мисия

Основателката на Живата Броеница е французойката Полин-Мари Жарико (1799-1862) от Лион. Първата Жива Броеница е организирана от нея през 1826 г. Одобрена е от Папа Григорий ХVІ на 27 януари 1832 година.

Светата Броеница е наричана още Розарио – венец от рози, които представляват нейните мъниста. Един розов стрък се състои от:
- свежа клонка – символ на Радостните тайни
- зелени листа – символ за Светлите тайни
- остри тръни – символ за Скръбните тайни
- прелестно ухаещ цвят – символ за Славните тайни

Затова при Живата Броеница се говори за роза или розова клонка, под които се разбират 20 души, от които всеки един размишлява всеки ден върху една тайна от живота на Исус. Числото 20 – двадесетте човека, които молят заедно Броеницата, съответства на 20-те тайни от четирите Броеници – радостна, скръбна, светла и славна.

Всеки участник в Живата Броеница моли дневно само една тайна и то тази, която му е възложена. Така всички 20 души, участващи в Живата Броеница, измолват заедно за 1 ден всички 20 тайни на Светата Броеница. Всеки участник в Живата Броеница получава благодатта, заслужена за измолването на пълната Броеница от 20 тайни, въпреки че моли само една тайна за деня.

Всяка роза има своя насърчител, който моли всеки ден от името на двадесетте Апостолския Символ при Кръста, Отче наш и на трите мъниста след това – за умножаване на вярата, надеждата и любовта. В нашата Жива Броеница насърчител е този, който получава за месеца първата радостна тайна. Получената тайна се моли веднъж през деня, в удобно за всеки време. Не може да се пропуска тайната. Ако знаем, че няма да можем да я молим в определен ден (дни), тогава веднага уведомяваме аниматора по имейла.

Молейки Живата Броеница, човек се поставя безусловно под знака на тайните от живота на Исус, известен ни от Светия Дух, и обясняващ всичко, което ни радва или което трябва да изтърпим в светлината и в смисъла на тези тайни. Молейки Живата Броеница, човек навлиза все повече в тайните на земния живот на Исус, опитвайки се да разбере своя собствен.

Животът на Исус е неразгадаем за нас хората. Тук, на земята никога няма да го разберем. В този тайнствен живот молещите Живата Броеница участват активно с техните „лични тайни”. Така, както на Светите Апостоли е било дадено да участват в живота на Исус тук, на земята, така „нашата тайна” придружава нашия земен живот и ни прави в нашето време Апостоли на нашия Спасител Исус Христос.

Папа Йоан-Павел І казва: „В едно време, в което четенето на Библията се цени само като академично изследване, тайните от Светата Броеница, върху които се размишлява, са сърцето на Библията, Нейният духовен сок и Нейната кръв…”

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар