Молитва на Йоан-Павел ІІ към свети Франциск

Молитвата е произнесена на 17 септември 1993 г. при посещението на Йоан-Павел ІІ в светилището Ла Верна:

„Свети Франциск,
белязан на Ла Верна с раните,
светът копнее за теб
като образ на Исус, Разпнатия.
Светът се нуждае от сърцето ти,
отворено за Бога и за хората,
нуждае се от босите ти и изранени нозе,
нуждае се от пробитите ти, молещи се ръце.
Светът копнее за твоя нежен,
но настойчив глас,
силен от Евангелието.
Помогни, Франциск, на хората днес
да познаят злото на греха
и да търсят очистване в покаянието.
Помогни им също да се освободят
от структурите на греха,
потискащи съвременното общество.
Събуди в съвестите на управниците
желание за мир между нациите и народите.
Влей в сърцата на младите
свежестта на живота,
която може да се противопостави
на разновидните култури на смъртта.
Сподели, Франциск, с наранените от всяко зло
радостта да могат да прощават.
На всички разпнати от страдание, от глад или от война
отвори отново портите на надеждата.
Амин.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар