„Вътрешният мир“

„Вътрешният мир” е една невероятна, неголяма по обем книга, в която нейният автор, френският свещеник Жак Филип, обяснява колко важен е мирът в душата на християнина, устремен към светостта и сражаващ се непрекъснато срещу нападенията на злото и кои са необходимите условия за постигането на този вътрешен мир. Същевременно са представени и свързаните с това трудности, дадени са насоки как да се постъпи, за да бъдат преодоляни пречките за душевното спокойствие като страха, тревогата, нетърпението, за да бъде избегнато отчаянието. Книгата завършва с мисли на известни католически светци и автори за вътрешния мир.

Книгата „Вътрешният мир“ на отец Жак Филип може да се закупи от църковния магазин при катедрала „Св. Йосиф“ в София, както и в новоткритата книжарница на босите кармелити „Анджело Ронкали“ или пак от там по интернет http://www.roncalli-books.org/.

Вж. „В школата на Светия Дух“ от същия автор

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар