Обещания към Пресветото Сърце Исусово

Пресвето Сърце Исусово, прострени в смирение пред Теб, подновяваме нашата саможертва и потвърждаваме твърдото намерение да поправим оскърбленията, които са Ти нанесени от хората, като увеличаваме нашата любов и вярност. Обещаваме:

Колкото повече биват хулени истините на нашата свята вяра,
- толкова повече да вярваме в нея, Сърце Исусово, престол на вечната мъдрост.

Колкото повече неверието се стреми да ни ограби надеждата в Бог,
- толкова повече да се надяваме на Теб, Сърце Исусово, единствена надежда на хората.

Колкото повече сърца се противопоставят на доказателствата за Твоята божествена любов,
- толкова повече да Те обичаме, безкрайно достойно за обич, Сърце Исусово.

Колкото повече бива отричана Твоята божественост,
- толкова повече да я обожаваме, божествено Сърце Исусово.

Колкото повече биват престъпвани Твоите свети заповеди,
- толкова повече да ги спазваме, Пресвето Сърце Исусово.

Колкото повече биват презирани и пренебрегвани Твоите свети тайнства,
- толкова повече да ги приемаме с любов и страхопочитание, щедро Сърце Исусово.

Колкото повече биват пропъждани от сърцата Твоите достойни за обожание добродетели,
- толкова повече да се стремим да ги упражняваме, Сърце Исусово, образец на всички добродетели.

Колкото повече адът се опитва да развращава душите,
- толкова повече да допринасяме за тяхното освещаване, Сърце Исусово, пълно с усърдие за светостта на душите.

Колкото повече чувствеността и гордостта се опитват да разрушават себеотрицанието и верността към званието,
- толкова повече да надвиваме себе си и да изпълняваме задълженията си, Сърце Исусово, наситено с презрение.

Колкото повече стават враговете на Твоята свята Църква,
- толкова повече да се стремим да бъдем нейни деца, Сърце Исусово, увенчано с тръни.

Колкото повече бива наскърбяван и преследван Светият Отец, Твоят наместник на земята,
- толкова повече да го обичаме и да се молим за него, о ранено Сърце Исусово.

О, Сърце на нашия Бог, дай ни благодатта да бъдем Твои апостоли тук на земята и да станем Твоя корона във вечното блаженство.
Амин.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар