Деветница за Успение Богородично

Следната Деветница за Успение Богородично се състои от трите посочени молитви, които се молят всеки ден от 6 до 14 август:

О, Непорочна Дево, Дъще на Вечния Отец, издигната от Него за Господарка на небето и на земята, благоволи да използваш властта Си и за наша полза, като разбиеш нашите врагове и тези на Светата Църква, така че в нас и извън нас да не тържествува нищо друго освен вярата в Исус, Твоя Син.
Радвай се…
О, Непорочна, отнесена в небето, моли се за нас!

О, Непорочна Дево, Майко на Вечното Слово, чрез блаженото прославяне на Твоето тяло, облечено с небесна красота, помогни ни чрез любовта на Твоя Син Исус да понасяме всяко страдание, за да заслужим и ние дара на прославеното тяло при нашето възкресение.
Радвай се…
О, Непорочна, отнесена в небето, моли се за нас!

О, Непорочна Дево, Годеница на Светия Дух, погледни към нашата мизерия. О, могъща Царице, притичваща ни се на помощ, любяща Майко, която цялата си любов, направи ни достойни за любовта Ти чрез подражание на Твоите добродетели, по-особено на чистотата и милосърдието Ти, за да можем да участваме в Твоята безсмъртна слава в Рая.
Радвай се…
О, Непорочна, отнесена в небето, моли се за нас!

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар