Lectio Divina за ІІ-а Предколедна Неделя: „Елате при Исус“

3 декември 2010, 11:06

ЕЛАТЕ ПРИ ИСУС
Ис 11, 1-10; Пс 71, 1-2, 7-8, 12-13, 17; Рим 15, 4-9; Мт 3, 1-12

ЕВАНГЕЛИЕ:
Целият смисъл на Адвента се разкрива във втория стих от днешния евангелски откъс – „покайте се, защото се приближи царството небесно” (обичайно, по този начин апостол Матей наричал Царството Божие). Иван Кръстител повтаря предупреждението на Исус, което чухме от Евангелието миналата седмица: убедете се, че сте готови за пришествието на Царя.
Евангелист Матей използва четири силни образа-символи – пътя, водата, секирата и огъня, за да ни напомни, че Царството Божие, което дарява спасение и избавление, носи също така наказание и разделение.
От първия строфи на Матей е подчертана важната роля на Иван Кръстител. Най-напред той говори за него като за човек, изпратен да подготви пътя за дългоочаквания Месия (Ис 40, 3). След това, при описанието на дрехите на Иван, евангелистът го сравнява с един от великите пророци на Израил – Илия (4 Цар 1, 8). Апостолът не пропуска възможността да опише едно толкова важно събитие, каквото е кръщението на хората в Йордан: както преди хиляда години Исус Навин по чуден начин превел народа през същата тази река, та същият този народ да наследи Обетованата земя.
Призивът на Иван звучи като мощна тръба. Хората идват на тълпи и се каят. Иван сурово укорява фарисеите и садукеите в показно покаяние. Защото Бог очаква от нас истинско разкаяние, което води до преобразяване на живота, защото само то е достойно за Царя. Не бива да се надяват само на духовния си произход като наследници на праотеца Авраам, без самите те да предприемат нищо.
От самото начало Иван ясно и разбираемо говори за това, че неговото служение приключва, и че идва Месията.

РАЗМИШЛЕНИЕ:
В какво, според вас, се състои разликата между служението на Иван и служението на Исус?
Разкажете как Божията благодат се проявява във вашия живот?
Какъв „достоен плод” трябва да принесем в живота си ние – християните?

МОЛИТВА:
Иван призовавал за покаяние и обръщане към Бог. А какво ви казва Господ по този въпрос?

СЪЗЕРЦАНИЕ:
Иван подготвял пътя за Исус и насочвал хората към Него. Ние също сме призвани към това, тъй като Исус направи и нас ловци на човеци. Какви практически стъпки можете да направите в периода на Адвента, за да подготвите себе си и околните за идването на Христос?

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар