Импулс за днес : Архив

Гласът на свети отец Пио: Светата Броеница – радостни тайни

Гласът на свети отец Пио: Светата Броеница - радостни тайни

23 септември 2021, 07:30

Коментарите са изключени

27 юни 2021
Знайте вие,
които пренебрегнахте
този свят,
че сте постигнали
и своя Изход.
Св. Августин

Коментарите са изключени

Не съдете, за да не бъдете съдени

Не съдете, за да не бъдете съдени

21 юни 2021
Много добре знаеш да се преструваш и да оправдаваш своите грешки, а не щеш да приемаш оправданията на другите.
Би било по-справедливо себе си да виниш, а братята си да оправдаваш.
Ако искаш да те понасят, и ти понасяй другите.
Виж колко си далеч от истинската любов и от онова смирение, което не знае [...]

Коментарите са изключени

Радвайте се винаги в Господа

10 юни 2021

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден девети

Деветница за Петдесетница. Ден девети

22 май 2021
Ела, Душе Свети, ела!
„И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух Светий на ония, които Му искат?” (Лк 11, 13)
Днес за последен път в тази Деветница сме сред учениците на Христос и обдиняваме изпълнените си с копнеж молитви с молитвения [...]

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден осми

Деветница за Петдесетница. Ден осми

21 май 2021
Мария, пълна с благодат, моли се за нас!
„Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с Неговите братя.” (Деян 1, 14)
Няма да намерим изображение на Петдестенца, на което Божията Майка да не е в центъра на молещите се. Колко пламенно се е [...]

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден седми

Деветница за Петдесетница. Ден седми

20 май 2021
Ела, о, Дух на страх Божи!
„Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди.” (Псалм 110)
Светият Дух ни направи Божи чеда в Кръщението. За опазването и развитието на тази благодат той ни изпълва с духа на този свят страх. Той не ни дава робски страх, избягващ греха само [...]

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден шести

Деветница за Петдесетница. Ден шести

19 май 2021
Ела, о, Дух на благочестие!
„Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий” (Рим 5, 5)
В днешния ден искаме да удвоим молитвата си към Светия Дух, да увеличим още повече желанието си за неговата благодат, за искрена, дълбока, безрезервна любов към Бога. Пристъпваме към божествения огнен Дух, за да [...]

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден пети

Деветница за Петдесетница. Ден пети

18 май 2021
Ела, о, Дух на знанието!
„Затова Той е дал на людете знание, за да Го прославят в Неговите чудни дела” (Сирах 38, 6)
Дарът на знанието ни прави способни да различаваме доброто от злото, истината от лъжата и да направим Бог център на всички знания. Със светлината на истинската наука ние проникваме и в областта [...]

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден четвърти

Деветница за Петдесетница. Ден четвърти

17 май 2021
Ела, о, Дух на сила
„Ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий” (Деян 1, 8).
Това обещание на Спасителя ни изпълва с доверие и сигурност. Защото дарът на съвет, за който се молихме вчера не е достатъчен сам по себе си. Към него трябва да се добави и дарът на силата, тъй като [...]

Коментарите са изключени