Блажени Евгений, Йосафат, Камен и Павел

13 ноември 2020

„За мен мъченията и гоненията са благодат от Бога, в които се утвърждава Христовата вяра, те са залог за вечността на Христовата църква на земята. Ето защо аз приемам смъртта като най-висше благо. Следите от нашата кръв ще показват пътя към прекрасното бъдеще и независимо че няма да го доживеем, другите ще пожънат това, което ние посяхме с усилия. Там, където има несправедливост, налице е Божието всемогъщество.“
Бл. Евгений Босилков, епископ, пасионист

„Нека се стремим да правим по най-добрия начин онова, което се очаква от нас, за да можем да освещаваме. Най-важното нещо е да достигнем до Бога, живеейки заради Него – всичко друго е без значение.“
Бл. Йосафат Шишков, свещеник-успенец

„Придобийте за нас с молитвата си багодатта да останем верни на Христос и на Църквата във всекидневния си живот, за да бъдем достойни да станем Негови свидетели, когато дойде момента.“
Бл. Камен Вичев, свещеник-успенец

„Очакваме да дойде нашия ред: нека бъде волята Божия.“
Бл. Павел Джиджов, свещеник-успенец

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар