Насърчение за Адвента: Ти винаги идваш!

10 декември 2020

Милосърдни Боже, ние Те очакваме, сигурни че вече си дошъл и че винаги ще останеш сред нас.

Ти си бил близо до първите хора, когато те са изграждали човешката цивилизация: никога не ги изостави.

Ти беше близо до народа на Израил: даде му сила в трудностите, дори когато той бе роб в Египет.

Но преди всичко Ти дойде в Исус: чрез Неговите действия Ти ни помагаше, чрез Неговите думи ни насърчаваше.

Благодаря, Милосърдни Боже, че дойде сред нас!

Източник: Facebook/Chiesa Cattolica
Превод: www.catholic-news.bg


Коментари

Няма коментари

Оставете коментар