Деветница за Петдесетница. Първи ден

14 май 2021

Деветницата за Петдесетница е молитва, която напомня как след Възнесение Господне апостолите и учениците на Исус заедно с Мария се молили в горницата в продължение на девет дни за слизането на Светия Дух, както съобщава книгата Деяния на Светите Апостоли 21 1-14. Първите християни се оттеглили и живеели събрани в молитва, докато на Петдесетница върху тях слязъл Свети Дух. Вероятно по образец на тази деветдневна молитва са възникнали и другите деветници в молитвения живот на Църквата.

Ден първи

Ела , о Дух на мъдростта!

Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, – и ще му се даде. (Як 1, 5)
Най-ценният дар на Светия Дух е мъдростта. Свети Бонавентура казва, че тя е свръхестествена способност, вливана от Свети Дух , за да се опознае Бог и да се обича с дълбока радост. Познание на истината в Бога и любовта на Бог до най-висшата степен,която човек може да достигне, това е мъдростта. Дарът на мъдростта е най-възвишената благодат на Свети Дух. Мъдростта обхваща всички останали дарове. Тя направлява сетивата ни към това, което е важно: да търсим Бог. Да се намери Бог е началото и кулминацията на всяка мъдрост. Който наистина е мъдър, вижда и обича само Бог повече, преценява всичко в светлината на Бога и по този начин получава неотменно състояние, което дава вътрешно спокойствие и сигурност във всички житейски ситуации.

Ние не можем да се молим достатъчно дълбоко за този дар на Светия Дух, защото той е „по-хубав от всички ценности и всичко, за каквото копнее човек не може да се сравни с него, казва Книгата Притчи. А Свети Яков ни описва въздействието на този ценен дар: „А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.”(Як 3, 17)

Молитва
Ние те молим, Господи, излей благосклонно в сърцата ни Светия Дух, чиято мъдрост ни е сътворила и чието провидение ни ръководи. Чрез Христос, нашия Господ. Амин

Водеща мисъл
Искам да виждам всичко, с което се срещам днес в светлината на вечната мъдрост.

Кратка молитва
О, Боже, нека позная теб, нека позная себе си.
Свети Августин

О, Мария, престол на мъдростта, моли се за нас!

Източник: kath-zdw.ch

Превод: catholic-news.bg

(Следва)

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар