Деветница за Петдесетница. Ден втори

15 май 2021

Продължение

Ела, о Дух на разума!

А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. (Ив 14, 26)
Колко болка е изпитвал Спасителят, че слушателите му, та дори и учениците му не са разбирали правилно неговите думи и намерения. Някои неща той не е искал да им открива, а да им ги съобщи чрез Светия Дух. Духът на разума ни дава да разберем по-добре божествените истини, да ги осъзнаем по-дълбоко. На неговата светлина дължим това, че скритите дълбочини на свръхестествения и дори на естествения свят на знанието засияват в ясна светлина. Трябва обаче да се молим горещо за тази благодатна светлина, защото Бог се открива само на смирените души, на способните да разберат и отворените за тази благодат.

Как да постигнем по-голямо познание за Бога? Освен молитвата за дара на разума е необходимо и лично усилие. Трябва да слушаме Божието Слово, да опознаваме по-добре Светото Писание, да четем цялостното представяне на учението за вярата, за да видим вътрешните и връзки; трябва да четем историята на Църквата, в която ни се разкрива действието на Светия Дух. Не е ли възможно да се отделят на ден поне по пет минути за повишаване на религиозното образование?

Молитва
Всемогъщи Боже, молим те направи блясъкът на твоята яснота да заблести над нас и светлината на твоята светлина да укрепи сърцата на новородените от твоята благодат чрез просветлението от Светия Дух. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

Водеща мисъл за деня
Нека днес се замисля какви пропуски трябва да попълня в религиозните си познания и как мога да направя това.

Кратка молитва
Ела, Душе Свети, освети сърцата на твоите верни.

О, Мария, измоли за мен дара на разума, който да ме въведе в цялата истина.

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар