Деветница за Петдесетница. Ден трети

16 май 2021

Ела, о, Дух на съвет!

„Блажена светлина изпълва душата на тези, които се уповават с вяра.”

Едва ли се замисляме толкова често да призоваваме благодатната помощ на Свети Дух, освен в часовете на недоумение. От Духа на светлината очакваме просветление по някой неясен въпрос. Добре е да търсим съвет при Него, защото така поставяме въпроса в светлината на вечността и при решението си се оставяме да бъдем ръководени от мисълта: „Каква може да е Божията воля при тези обстоятелства?” – „Как ще мисля за това в края на живота си, когато всички човешки съображения, всички земни интереси отслабнат?” Дори и в дребните неща от ежедневието трябва да отиваме при извора на светлината, за да получим там правилния отговор. Рядко се налага да вземаме големи решения, а животът ни се състои от дребни неща. А също в областта на благодатта и естеството толкова често ни се случва: малка причина, голям ефект.

Тази молба за светлината на Светия Дух, това вслушване в неговия съвет, в предложенията му и в неговите убеждения предполага, че се намираме в жива връзка с него, че слушаме в себе си внимателно, без да сме замаяни от външните впечатления. Сред последните утешителни думи на нашия Господ са и тези, че Светият Дух ще има постоянно жилище у нас. Защо разговаряме и се съветваме за толкова неща с хората, които често не могат да ни помогнат, вместо с божествената подкрепа в нас, която ни показва със светлината си правилния път?

Молитва
Ние Те молим, Господи, Боже наш, давай ни в добротата си винаги Духа, за да мислим и вършим това, което е правилно; без Теб не можем да живеем, затова ни дай силата да живеем така, както съответства на Твоята воля. Чрез Христос, нашия Господ.

Водеща мисъл
За всички въпроси днес ще моля Светия Дух за Неговата светлина.

Кратка молитва
О, извор на светлината, изпрати ни Твоята светлина и Твоята истина.

Майко на добрия съвет, моли се за нас!

(Следва)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар