Евхаристичното чудо на остров Реюнион

4 юни 2021

На 26 януари 1902 г. свещеникът в енорийската църква в град Св. Андрей, на остров Реюнион, френска отвъдморски департамент, станал свидетел на чудо. Впоследствие той разказал за него на Евхаристичния конгрес в Ангулем, през 1904 година, а също и на духовните упражнения за свещеници в Периге. На Хостията се появил ликът на Исус и хиляди хора можели да го наблюдават в продължение на няколко часа.

Брат Лакомб разказал следното: „Беше 26 януари 1902 г. Имахме непрекъснато обожание (обожание 40 часа). Пресвятото Тайнство беше изложено на дарохранителницата. Започнах да служа Литургията. След принасянето на Даровете, когато вече молехме „Отче наш“, погледнах към Хостията и видях яркото сияние, заобикалящо дарохранителницата. Продължих да служа Литургията, като се опитвах да овладея чувствата си. Настъпи моментът на превръщането на даровете и аз отново погледнах към монстранцата. Този път видях лице на човек, със затворени очи, с дълги и гъсти мигли и чело, обвито с тръни. Най-много ме порази скръбното изражение на това лице.

Опитвах се да не издавам бушуващите в мен чувства. След Литургията отидох в сакристията и помолих по-големите момчета от хора да се приближат до олтара и да разгледат дароносницата. Децата се върнаха тичешком и казахаа: „Отче, на Хостията има човешка глава. Нашият добър Господ се е явил!“ Разбрах, че явлението е истина. Дойде един юноша, около 16-годишен, Адам де Вилье, който учеше в колеж във Франция. Казах и на него: „Иди в църквата и виж дали няма нещо особено на дарохранителницата.“ Той се върна веднага и каза: „Отче, на Хостията се е явил Господ, видях божествения Му лик.“
Съмненията ми се разсеяха напълно. Постепенно се събра целият град,за да види чудото. Дойдоха и журналисти, пристигнали от столицата Сен Дени. Изведнъж лицето на Господ се раздвижи и тръненият венец изчезна. Взех всякакви предпазни мерки, за да се изключи възможността за влиянието на светлината и помолих да се изгасят свещите и да се затворят прозорците. Видението стана дори по-ясно. Лицето върху Хостията блестеше. Сред присъстващите имаше един млад художник, който възпроизведе точно лика. Някои хора носеха лупи, но не ги използваха. След малко видението пак се измени и се появи разпятие, което покри цялата Хостия, от горе до долу. След благослова с Евхаристията и песента `Tantum Ergo` явлението изчезна.“

Превод: catholic-new.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар