Eвхаристичното чудо в Морн-Руж, о-в Мартиника

5 юни 2021

Сутринта на 8 май 1902 г., на о-в Мартиника внезапно и с небивала сила избухнал вулканът в Монт Пеле. Потоците лава светкавично достигнали и разрушили напълно столицата на острова Сен-Пиер, разположена на брега на морето, на седем километра от върха. А селцето Морн-Руж, което се намира на склона на планината, било пощадено по мистериозен начин от лавата.
Това удивително събитие било придружено от явлението на Пресвето Сърце Исусово върху Светата хостията, която била изложена за обожаване. Много свидетели присъствали на чудото.
На Възнесение, 8 май 1902 г., четвъртък, когато вулканът започнал да изригва лава, хората от селото, които били почитатели на Пресветото Сърце Исусово, веднага се събрали в Църквата, за да молят Notre Dame de la Déliverance – Дева Мария на Спасението за милост и пощада за селото.
Надвисналото нещастие накарало хората да сключат мир помежду си и да изповядат греховете си. Енорийският свещеник дал на всички присъстващи опрощение на греховете, раздал Светото Причастие и изложил Пресветото Тайнство за обожаване. Изведнъж една жена извикала: „Пресветото Сърце Исусово на хостията!“ Много хора видели върху хостията Христос, който сочел увенчаното си с тръни сърце. Някои видели дори как от него капела кръв. Явлението продължило няколко часа и изчезнало, когато монстранцата била поставена обратно в тавернакула. Бедствието помогнало на населението на селото да се помири с Бога и и да приеме Светите тайнства, за да се подготви за смъртта в Божията благодат. Същата година на 30 август ново силно изригване на вулкана Монтан-Пеле разрушило селцето Морн-Руж (на снимката).

Превод: catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар