„Пълното отдаване на Исус чрез Мария“ от Св. Луи Мария Гриньон:Втора глава от (60) до …


ВТОРА ГЛАВА
Основни истини на почитта към Мария

(60) Досега говорихме за необходимостта от почитта към Мария. Сега трябва да установим в какво се състои тя. Ще направя това с Божията помощ; някои истини обаче ще осветлят още в началото силата и благоразумието на почитта към Мария, за което се говори тук.

1. Истина
Исус Христос е крайната цел на почитта към Мария

(61) Нашият Спасител Исус Христос, истински Бог и истински човек, трябва да бъде крайната цел на всички наши практики на обожание; в противен случай те ще бъдат фалшиви и заблуждаващи. Исус Христос е алфа и омега, начало и край на всички неща. Цялата ни работа според думите на Апостола се състои в това да направим всички хора съвършени в Исус Христос. Само в него живее цялата пълнота на божествеността и всяка пълнота на благодатта, добродетелта и съвършенството: само в него ние получихме всички духовни благословии. Той е единственият учител, от когото можем да се учим, единственият Господ, на когото принадлежим, единствената глава, към която трябва да се присъединим, единственият пример, към който трябва да се стремим, единственият лекар, който трябва да ни лекува, единственият път, по който можем да вървим, единствената истина, в която можем да вярваме, единственият живот, който трябва да ни вдъхновява и всичко наше единствено във всяко нещо. Сам той е достатъчен. Под небето няма друго име, в което да намерим спасението освен името на Исус. Бог не е дал никаква друга основа за нашето спасение, нашето съвършенство и вечното ни блаженство освен Исус Христос: всяко здание, което не почива върху този основен камък, е построено върху пясък и рано или късно ще се срути. Всеки вярващ, който не е съединен с него, както пръчките с лозата, ще отпадне, ще изсъхне и няма да бъде годен за нищо друго освен да бъде хвърлен в огъня. Ако сме в Исус Христос и Исус Христос е в нас, тогава не бива да се боим от никакво проклятие; нито небесните ангели, нито човеците на земята, нито демоните от ада, нито някое друго създание могат да ни разделят от любовта на Бога, която е в Исус Христос. Чрез него, с него и в него ние можем всичко: можем да отдаваме на Отца в единство със Светия Дух всяка почит и прослава; самите ние можем да станем съвършени и и да бъдем благоухание на вечния живот за нашия ближен.

(62) Ако показваме истинската почит към Мария, правим го, само за да направим по-пълно преклонението пред Исус Христос; искаме само да посочим лек и сигурен път към Исус Христос. Ако почитането на Мария отдалечава душите от Христос, тогава би трябвало да го отхвърлим като заслепение от Сатаната; но както вече показах и както ще направя това още по-подробно, става точно обратното: ние се нуждаем именно от тази почит, за да намерим напълно Исус, да го обикнем искрено и да му служим вярно.

(63) Обръщам се сега за миг към теб, любими Исусе; да изплача в любов пред твоето божествено величие: повечето християни, дори най-учените, не знаят за важната връзка, която съществува между теб и твоята майка. Ти, о Господи, си винаги с Мария, а Мария е винаги с теб и не може да е без теб: иначе ще престане да бъде това, което е. Чрез благодатта тя е така напълно преобразена в теб, че сама вече дори не живее, не съществува; само ти, Исусе мой, си който живее и царува в нея, по-съвършено отколкото във всички ангели и светци. Ах, ако хората само знаеха за славата и любовта, която получаваш в това чудесно човешко дете, тогава щяха да мислят по съвсем друг начин за теб и за нея, а не както го правят. Тя е толкова здраво съединена с теб, че по-лесно би могло да се отделят светлината от слънцето, топлината от огъня, та дори и всички ангели и светци от теб, отколкото Мария. Защото тя те обича по-пламенно и те прославя по-съвършено от всички твои останали създания заедно.

(64) Учителю мой любими, не е ли странно и тъжно да гледаш с какво невежество, с каква духовна тъмнина хората тук на земята се отнсят към твоята свята майка? Не говоря дори за идолопоклонниците или за езичниците, които не искат да признаят майка ти, защото не познават теб. Не говоря и за заблудените, които не се гржат за почитането на твоята свята майка, тъй като са се отделили от теб и от святата ти църква. Не, аз говоря за християните-католици, даже за учителите сред тях, чиято задача е да въведат останалите в истината, но които изобщо не познават тебе и святата ти майка. Най-много да имат една рационална, суха и безплодна представа за нея, която не повлиява на живота им. Тези господа говорят рядко за твоята свята майка и за почитта, която и се полага, защото се опасяват, че тя можела да доведе до злоупотреби и че можело да ти навреди, ако бъде почитана много. Когато гледат и слушат как един почитател на Мария често с нежност, въздействие и убеденост говори за почитта към тази добра майка, как в това той вижда сигурно и истинско средство, кратък и безопасен път, чудна тайна, за да те намери и да те обича съвършено, тогава те веднага започват гръмогласно да протестират. Привеждат хиляди погрешни доводи, за да докажат на този почитател на Мария, че не бива да говори толкова много за нея, тъй като в тази духовна практика имало големи злоупотреби, които решително трябвало да бъдат изкоренени. По-добре било да се говори за теб, а не да се разпалва почит към Светата Дева, която така или иначе достатъчно обичали.
Понякога може и да се чуе тези господа да говорят за почитта към Мария, но не за да я разпространяват и препоръчват, а за да унищожават злоупотребяването с нея. При това те нямат набожност и искрена почит към теб, точно защото нямат такива към Мария. За тях псалтирите на Дева Мария, скапуларът, Броеницата са отживелици, характерни за невежите и ненужни за придобиването на спасението. Ако в ръцете им попадне почитател на Мария, който моли Броеницата или упражнява някаква друга набожност към Дева Мария, те бързо се погрижват този човек да промени нагласата и склонността си. Съветват го да моли седемте покаятелни псалма вместо Броеницата и вместо Мария да почита Исус Христос.
О, мой скъпи Исусе, дали тези хора наистина носят твоя Дух? Дали ти доставят радост, постъпвайки така? Може ли да ти харесва, че не си правят труда да се харесат на твоята майка? Нима почитта към нея пречи на почитта към тебе? Да не би Мария да заема почитта, която и се оказва, само за себе си? Да не би да се отделя от теб? Да не би да е някаква чужденка, която няма никаква връзка с теб? Да не би да не одобряваш, когато човек иска да и се хареса? Да не би да се отдалечаваме от любовта ти, когато и се посвещаваме и я обичаме?

(65) Пази ме, Господи, пази ме от мислите и постъпките на такива хора и ми дай да споделя чувствата на благодарност, страхопочитание и любов, които оказваш на пресвятата си майка. Колкото повече ти подражавам в това, колкото по-вярно те следвам в него, толкова повече ще те обичам и ще те прославям.

(66) Много малко казах обаче досега в чест на твоята пресвята Майка. Затова ми дай благодатта да я възхваля подобаващо, въпреки враговете и. Дай ми да извикам заедно със светците: „Който обижда Божията Майка, нека не си въобразява, че е симпатичен на Бога.”

(67) И за да стигна чрез милосърдието ти до истинското почитание към твоята пресвята майка и да въодушевя целия свят за него, дай ми да те обичам пламенно. Затова приеми молитвата, която ти отправям заедно със Свети Августин и твоите верни приятели:

4. Молитва на Свети Августин

„Ти си Христос, моят свят Отец, моят благ Бог, моят велик цар, моят добър пастир, моят единствен учител, моят най-добър помощник, моят най-красив възлюбен, моят жив хляб. Ти си моят Първосвещеник във вечността, моят водач към вечната родина, моята истинска светлина, моето свято блаженство. За мен ти си правият път, чудесната мъдрост, чистата простота, несмущаваната хармония. Ти си цялата ми защита, моето скъпоценно наследство, моето вечно спасение.
Исусе Христе, Господи, защо изобщо някога в живота си съм обичал нещо друго, желал съм нещо друго пред теб, моя Бог? Къде съм бил, когато не съм мислил за теб? Отсега обаче всичкият ми копнеж ще пламне и ще заструи към Господ Исус. Хайде, бързайте, желания мои, достатъчно се бавихте; бързайте към вашата цел, търсете този, към когото се стремите. Исусе, който не те обича, да бъде изключен от любовта; който не те обича, да бъде изпълнен с горчивина… О, скъпи Исусе, направи всяко движение на сърцето ми да е от любов към теб, от възхищение от теб, от радост за теб. Ти, Боже на сърцето ми и мое наследство, Исусе Христе, нека аз изчезна, а ти живей в мен! Нека в душата ми се разгори огънят на твоята любов и прерасне в свещен пламък. Нека този пожар вечно да гори на олтара на моето сърце; направи да обгори най-съкровената ми същност и да погълне дълбините на душата ми, за да бъде денят на моя край също и ден на моето съвършенство в теб… Амин.”

(Следва)

Превод: „Католически новини“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар