Божи Слуга Серафин Кода OFM

Божи Слуга Серафин Кода е роден на 25 април 1893 г. в Янево, Косово. Получил расото в Ордена на францисканците – конвентуалци на 12 август 1909 г. На 28 август 1910 г. положил временните, а на 28 април 1915 вечните обети. Бил ръкоположен за свещеник на 30 юни 1915 година. Следвал в Австрия. Бил неуморен мисионер. Служил като енорийски свещеник в няколко албански енории.
По време на комунизма в Албания Католическата църква, както и другите религиозни организации, били подложени на жестоки репресии. Екзекутирани били двама от петимата епископи и 40 от 180-те свещеници в страната. Голяма част от останалите преминали през затворите и трудовите лагери. Въпреки това до 1967 г. Католическата църква в Албания съумявала да функционира, макар и в крайно тежки условия. След като през 60-те години на ХХ век Албания скъсва политическите си отношения със Съветския съюз и прави преориентация към маоистки Китай, всички религиозни институции били затворени, в това число и съществуващите 157 католически църкви. Всички католически свещеници и членове на монашески ордени били или изгонени от страната, или изпратени в затвора и в трудови лагери. Повечето духовници загинали там, малцина оцелели и били освободени след падането на комунистическия режим. Съгласно конституцията от 1976 г. Албания била първата в света атеистична държава, в която каквато и да е религиозна дейност се наказвала със смърт.
Бил арестуван на 12 октомври 1946 г. в Леже. Затворили го в конюшнята на манастира, където бил разпитван и зверски изтезаван. Нямало дело, нито присъда. Починал от жестоките наранявания: Мъчителите му раздрали с нокти гърлото му и извадили вените. Когато го водели към манастирската лечебница, минавайки покрай статуята на Дева Мария в двора на църквата, той се обърнал към нея и й казал: „О, Мария, върши делото си бързо.“ Тленните му останки били намерени през 1995 г. и сега почиват във Францисканската църква в Лежа. Открито е дело за беатификацията на брат Серафин Кода.

Подбор и превод: catholic-news.bg

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар