5.Пета радостна тайна

Исус, Когото Ти, о Пресвета Дево, си намерила в храма, между учителите

„Подир три дни Го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва.” (Лк 2, 46)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Приближаваме се все по-бързо към пропастта на вечността и не обръщаме внимание на никое Твое предупреждение, което Ти ни отправяш чрез Бога. Помогни ни, Дево Марио, да намерим загубеното, да осъзнаем слепотата си, да започнем да чуваме в шума на времето. Да се обърнем от цялото си сърце. Не преставай да търсиш, та никой, нито една душа да не се загуби.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар