АДВЕНТ – статии

* Деветница за Рождество Христово: Девети ден
* Проповед за Четвърта Адвентна неделя от отец Мариуш Полцин, OFM Cap.: „Наша задача е да посещаваме тези, които имат нужда от нашата любов…“
* Деветница за Рождество Христово: Осми ден
* В молитва и бдение запалваме четвъртата свещичка от адвентния венец: Ангелската свещ
* Деветница за Рождество Христово: Седми ден
* Деветница за Рождество Христово: Шести ден
* Деветница за Рождество Христово: Пети ден
* Деветница за Рождество Христово: Четвърти ден
* Деветница за Рождество Христово: Трети ден
* Деветница за Рождество Христово: Втори ден
* О-антифоните в прослава на Исусовото име
* Деветница за Рождество Христово: Първи ден
* Проповед за Трета Адвентна неделя от отец Войчех Делик, OP: „Радвайте се! Господ е близо!“
* Gaudete: Третата неделя от Адвента
* С молитва и бдение запалваме третата адвентна свещичка: Свещичката на пастирите
* Насърчение за Адвента: Събуди се! Бог идва!
* Насърчение за Адвента: Ти винаги идваш!
* Насърчение за Адвента: Рождество Христово – тържество на Божия Син
* Традициите на Адвента: „Роратните“ меси
* Проповед за Втора Адвентна неделя от отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
* С молитва и бдение запалваме втората адвентна свещичка: Витлеемската свещичка
* Проповед за Непорочното зачатие на Дева Мария от отец Койчо Димов: „Силният ми стори велико нещо“ (Лк 1, 49)
* Насърчение за Адвента: Един епископ от първите столетия като образец за святост
* Насърчение за Адвента: Св. Николай е истинският „Санта Клаус“
* Традициите на Адвента: Адвентният календар
* Традициите на Адвента: Адвентният венец
* Насърчение за Адвента: Скъпи Исусе, ела, роди се още веднъж!
* Насърчение за Адвента: Дева Мария въплъщава духа на Адвента
* Насърчение за Адвента: Бъди и ти мисионер
* Проповед за Първа Адвентна неделя от отец Войчех Делик, ОР: „Да бъдем християни“
* С молитва и бдение пред първата свещичка от венеца на Адвента: „Свещта на пророка“
* Църквата навлезе в Адвентното време
* Отново е Адвент!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар