І.2. Първа част на подготовката – 12 дни за освобождаване от духа на времето

Първата част от 33-дневната подготовка обхваща 12 дни, които са предназначени за това да освободим душата си от всички мисли, думи и действия, нашепнати ни от духа на света.

Св. Луи Мари Гриньон дьо Монфор казва: „Духът на света е противоположен на Духа на Исус Христос. Не бива да следваме погрешните норми на света; не бива да мислим, да говорим и да постъпваме като светските люде… Това освобождаване от духа на света е много по-важно, отколкото предполагаме.“

Ежедневен план за първите 12 дни:

*Всеки ден от този период се молят следните две молитви:
- „Ела Душе Свети“
- „Звездо морска светла“ (Вж. “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ в Приложението накрая. За удобство те са посочени и по-долу в този текст.)

*Духовни упражнения през тези 12 дни: Размишление и изпит на съвестта за духа на света. Упражнения в добродетели: себеотрицание, любов към бедността, усамотение, смирение, чистота, правдивост и послушание.

*Молитвата, която се моли всеки ден преди размишлението през първите 12 дни :

О, Мария, Непорочна Годеница на Светия Дух, Майко Исусова и моя Майко, моя Господарке и Царице! На теб искам да се отдам изцяло, чрез теб да принадлежа напълно на Исус. Измоли ми светлина и сила от Светия Дух и ме очисти от духа на света.
Ела, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни и разпали в нас огъня на Твоята божествена любов.

Задължителните молитви през тези 12 дни:

Ела, Душе Създателю

Ела, Душе Създателю,
посети душите на Tвоите верни,
изпълни с вишна благодат
сърцата, които Ти си създал.
Ти, Който си наречен Утешител,
дар на Бога Всевишен,
жив извор, огън, любов
и духовно помазание.
Ти, дарител на седемте дара,
пръст на бащината десница,
Ти, обещание на Отца,
даващ на устата богатството на речта.
Запали светлина в сетивата,
влей любов в сърцата,
слабите наши тела
укрепи с постоянна сила.
Врага надалеч прогони,
мир незабавно ни дари,
така щом Ти ни водиш
да отбегнем всяка беда.
Дай чрез Тебе да познаем Отца,
да познаем и Сина
и винаги да вярваме,
че Ти си Дух на двамата.
Благодарност към Бог Отец
и към Сина Му, Който от мъртвите
възкръсна, и на Утешителя
во веки веков.
Амин.

Звездо морска светла

Звездо морска светла,
Ти, родила Бога,
Приснодево чиста,
о, врата небесна.
Ти, от Габриела,
Дево, поздравена,
мир всели в душите,
дай ни ново име.
Скъсай грешни връзки,
зрак дари на слепи,
здраве дай на болни,
милост изпроси ни.
Майка окажи се,
с благост се застъпвай,
Ти, която имаш
Син на Бога равен.
О, преславна Дево,
образ на покорство,
учим се от тебе
как да сме смирени.
Дай живот във святост,
път дай безопасен,
дай да вкусим радост
с твоя Син, Исуса.
Бога Отца хвалим,
химн на Сина пеем –
Тях с Духа им в Троица
вечно славословим. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар