Евхаристичното чудо в Лудбрег

През 1411 в Лудбрег един свещеник служел литургията в параклиса на граф Батиани. Но при превръщането на даровете той се усъмнил в присъствието на Христос. Тогава виното се превърнало в кръв. Свещеникът не знаел какво да прави с реликвата и затова решил да я зазида в главния олтар.
Зидарят, който извършил работата, бил задължен да не говори за това. Свещеникът също го запазил в тайна до часа на смъртта си, когато съобщил за чудото. Вестта за него се разнесла бързо и в Лудбрег започнали да идват поклонници. По нареждане на Ватикана реликвата била пренесена в Рим, където останала няколко години. Но потокът от поклонници в параклиса на двореца не секвал.
В началото на 1500 г., при понтификата на Папа Юлий ІІ, в Лудбрег била назначена комисия, за да провери някои събития, които се случили във връзка с чудото. Много хора свидетелствали за необичайно излекуване по време на молитва в присъствието на реликвата. На 14 април 1513 г. Папа Лъв Х издал була, с която се разрешавало публичното почитане на свещената реликва, която той самият бил носил много пъти на процесии по улиците на Рим. Също така, реликвата била върната на Хърватска.
През ХVІІІ в. Хърватска била нападната от чума и народът се обърнал към Бог, за да го моли за пощада. Същото направил и хърватският парламент, по време на заседанието от 15.12.1739 г. във Вараждин. Депутатите обещали, че ако чумата отмине скоро, ще построят нов параклис в чест на евхаристичното чудо. Молбата им била чута, но обещанието им било изпълнено едва през 1994 г., след победата на демокрацията в Хърватска.
През 2005 г. художникът Мариян Якубин създал в параклиса голяма фреска на Тайната вечеря, на която били изобразени хърватски светци и блажени. На мястото на апостол Иван е блаженият Иван Мерц, обявен по време на Синода през 2005 г. за Евхаристията за един от най-важните 18 евхаристични светци. Картината изобразява Исус с монстранца, в която е реликвата.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар