Деветница към Св. Франциск от Асизи

Деветница към Св. Франциск от Асизи (Започва на 25 септември)

Песен към Св. Франциск

Встъпителна молитва за всеки ден:
Ти, който си доближил толкова много Христос до своето време, помогни ни и ние да приближим Христа до нашето време, трудно и критично време. Днешните времена очакват Христа с голяма тъга, въпреки че много от нашите съвременници не осъзнават това.
Всеки ден, четейки евхаристична молитва изразяваме нашето очакване, като се обръщаме към Тебе, нашия Спасител, към Тебе, който си изпълнение на човешката история и история на целия свят.
Свети Франциск от Асизи, помогни ни да приближим Христа до Църквата и до днешния свят. Ти, който си носил в сърцето си променливата човешка съдба на съвременните Ти хора, подкрепяй ни, нека със сърцето близко до сърцето на Спасителя да обгърнем проблемите на хората от нашето време. Трудните проблеми на обществото и икономика, проблеми в политика, културата и съвременната цивилизация, всички страдания, напрежения, конфликти и безпокойствие.
Помогни ни да преведем всичко това на простия и плодотворен език на Евангелието. Помогни да се справим с всички тези проблеми, използвайки ключа на Евангелието. Нека самият Христос да бъде за всеки от нас Пътя, Истината и Живота.
Молим Те за това, свети сине на Църквата, Сине на Италианската земя – ние синове и дъщери на Българската земя и се надяваме, че не ще ни отхвърлиш, а ще ни подкрепиш. Ти си бил толкова добър и си бързал да помогнеш на всички, които се обръщаха към тебе. Амин.

Първи ден: За смирението

„Блажен е този, който не се възгордява от доброто, което Господ казва и прави чрез него повече, отколкото заради доброто, което казва и върши чрез другия. Греши онзи човек, който желае да получи повече от ближния си, отколкото да даде от себе си на Господ Бог.
Блажен е онзи човек, който не се счита за най-добър, когато бива хвален и въздиган от хората, както когато би бил считан за нищожен, простодушен и заслужаващ презрение, защото колкото човек струва пред Бога, струва толкова и не повече…
Горко на онзи човек, който е поставен от другите на високо и по своя воля не желае да слезе. И блазе на онзи слуга (Мат. 24: 46), който не бива поставен на високо по своя воля и винаги желае да се постави под краката на другите…
Блажен е този, който е сред своите подчинени така смирен, както би бил, когато се намира сред своите началници. Блажен е този, който винаги пребивава под пръчицата на поправянето. Верен и благоразумен е този (вж. Мат. 24: 45), който не се бави да накаже себе си заради всички свои провинения: вътрешно чрез разкаяние и външно чрез изповед и дела на удовлетворение”.

(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Заключителна Молитва за всеки ден:
Да се помолим:
Свети Франциск от Асизи, пробит със свещените рани на Христос. Моли Дарителя на скъпия дар на стигматите да благоволи да ни очисти и да ни обнови в своите свещени рани.
Спасителю мой, от Твоето учение Свети Франциск се научи на най-голямо смирение. По този път той достигна изключителното съвършенство. Аз, грешникът, неможейки да преодолея гордостта си усърдно Те моля………………….. Стори, следвайки примера на Светеца твърдо да стоя до Твоя кръст.
Моля Те, Господи, освети душата ми със светлината на Евангелието и чрез заслугите на Св. Франциск дай ми радостно да живея според Евангелието, и така да Те възхвалявам.
Свети Бедняко от Асизи, нека твоето смирение да ми служи като пример, да помня, че истинското ми добро, не е в постиженията на света, но в радостното приемане на всички противоречия на живота поради Разпнатия Спасител. Амин.

Втори ден: За бедността

„Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно (Мат. 5: 3). Много са онези, които, залягайки усърдно в молитвите и на задълженията, правят чести пости и умъртвявания на своето тяло, но поради една само дума, която им се струва обида към тяхната личност или по причина на нещо, което им е отнето, скандализирани след това, се ядосват. Те не са бедни духом, защото който наистина е беден духом, мрази себе си и обича онези, които му удрят плесница (вж. Мат. 5: 39)”.

(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Трети ден: За покората

„Да гледаме внимателно, всички братя, добрия пастир, който, за да спаси своите овци (вж. Иоан. 10: 11; Евр. 12: 2), бе понесъл страданието на кръста. Овците на Господа вървяха подире Му в мъчение и в страдание, унижение и глад, в болест и в изкушение и в други трудности; и в замяна на това получиха от Господа вечния живот. Затова голям срам е за нас, Божиите служители, че светците са извършили тези дела, а ние желаем да получим слава и чест само разказвайки за тях…
С какво всъщност можеш да се гордееш?
В действителност, ако ти би бил толкова изтънчен и мъдър да притежаваш цялата наука (вж. 1 Кор. 13: 2) и да би знаел да тълкуваш всички видове езици (вж. 1 Кор. 12: 28) и съзерцателно да проникваш в небесните неща, с всичко това не би могъл да се славиш, защото един само дяволът узна небесната действителност и сега знае за земните повече от всички хора заедно, дори би съществувал някой, който получи от Господа особено знание за върховната мъдрост.
По същия начин, дори да би бил най-красивият и най-богатият от всички и ако правеше чудесни неща, като да изгонваш бесовете, всички тези неща са ти препятствия и не са твоя собственост и с тях ти не можеш да се славиш в никакъв случай; но само в това можем да се славим, в нашите немощи (вж. 2 Кор. 12: 5) и да носим върху раменете си всеки ден светия кръст на Господа наш Исус Христос (вж. Лук. 14: 27)”.

(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Четвърти ден: За търпението

„Апостолът казва: Никой не може да нарече Исуса Господ, освен чрез Духа Свети (1 Кор. 12: 3); и: Няма кой да прави добро, няма нито един (Рим. 3: 12).
Следователно, който завижда на брат си за някакво добро, което Господ казва и прави в него, извършва греха на богохулството, защото завижда на самия Всевишен (вж. Мат. 20: 15), който казва и върши всяко добро.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии (Мат. 5: 9). Божият слуга не може да разбере доколко има търпение и смирение, докато е доволен от себе си. Но когато дойде време, когато онези, които трябваше да го удовлетворят, му се противопоставят, колкото търпение и смирение прояви тогава, толкова има и не повече.

(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Пети ден: За любовта към Бога

Исус Христос казва на учениците си: Аз съм Пътят, Истината и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познавали Мен, щяхте да познавате и Отца Ми…
Затова осъдени на вечни мъки са всички, които са видели Господа Исуса само според човешката Му природа, а не са видели и не са повярвали според духа и божествеността, че Той е истинският Син Божи. По същия начин са осъдени на вечни мъки и всички онези, които виждат тайнството тяло Христово под вида на хляба и виното, извършвано със словата на Господа върху олтара чрез ръцете на свещеника, но не забелязват и не вярват според духа и божествеността, че това е истинското Пресвято тяло и Пресвята кръв на нашия Господ Исус Христос. За това свидетелства самият Всевишен, който казва: Това е Моето тяло и Моята кръв на новия завет която за мнозина ще бъде проляна (вж. Марк. 14: 22. 24); и пак: Който яде Моето тяло и пие Моята кръв, има вечен живот (вж. Иоан. 6: 55-58). Затова Духът Господен, който обитава в своите верни, е, който приема Пресвятото тяло и [Пресвятата] кръв Господни. Всички други, които нямат този Дух и се осмеляват да ги приемат, ядат и пият своето осъждане (1 Кор. 11: 29).
Затова: Синове човечески, докога ще бъдете коравосърдечни? Защо не познавате истината и не вярвате в Сина Божи?
Ето, Той всеки ден смирява себе си, както в онова време, когато от царския трон (Прем. 18: 15) слезе в утробата на Девицата. Всеки ден идва при нас така смирен. Всеки ден слиза от лоното на Отца върху олтара в ръцете на свещеника. И както се показа на Апостолите в истинското си тяло, така и сега ни се показва в Светия Хляб. И както те с плътския си поглед видяха само тялото Му, но вярваха, че е Бог, защото Го съзерцаваха с очите на духа, така и ние, виждайки хляба и виното с очите на плътта, да откриваме и силно да вярваме, че това е Неговото живо и истинско Пресвято тяло и Пресвята кръв.
По този начин Господ е винаги със своите верни, както сам казва: Аз съм с вас през всички дни до свършека на света (вж. Мат. 28: 20).

(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Шести ден: За любов към ближния

Казва Господ: Обичайте враговете си добро правете на онези, които ви мразят, и молете се за онези, които ви обиждат и гонят (Мат. 5: 44).
Онзи, всъщност, истински обича своя враг, който не скърби за обидата, която той му нанася, 3 но изгаря в своята вътрешност от любов към Бога, поради греха на своята душа. И който с делата си му изразява любов.
Блажен е човекът, който предлага подкрепа на ближния си в неговите недостатъци така, както би искал да бъде подкрепян от него, ако би се намирал в подобно положение.
Блажен е човекът, който всички блага отдава на Господ Бог, защото който задържи нещо за себе си, скрива в себе си среброто на Господ, своя Бог, (вж. Мат. 25: 18) и това, що е смятал, че има, ще му се отнеме (вж. Лук. 8: 18).

(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Седми ден: Доброто дело да следва познанието

Казва Апостолът: „Буквата убива, а духът животвори” (2 Кор. 3: 6). Мъртви са по причина на буквата онези, които единствено желаят да познаят само думи, за да бъдат считани най-мъдри измежду другите и да могат да придобият големи богатства и да ги раздадат на роднини и приятели.
Също така са мъртви, по причина на буквата, тези хора, които не желаят да следват духа на Божието Писание, а по-скоро жадуват да познават изключително думите и да ги обясняват на другите.
И онези са оживотворени от духа на Божиите слова, които всяко знание, което притежават и искат да придобият, не приписват на тялото, но с думите и с примера си връщат обратно това на всевишния Господ Бог, на когото принадлежи всяко благо.

(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Осми ден: За добродетелта да се избягва порока

Където има любов и мъдрост, там няма нито боязън, нито незнание.
Където има търпение и смирение, там няма нито гняв, нито душевно безредие.
Където има бедност, придружена с радост, там няма нито алчност, нито скъперничество.
Където има спокойствие и съзерцание, там няма нито загриженост, нито прахосване.
Където има страх Господен, който брани своя дом (вж. Лук. 11: 21), там неприятелят не може да намери входа.
Където има милосърдие и умереност, там няма нито излишество, нито коравосърдечност.
Блажен е човекът, който така търпеливо понася от другия забележка, обвинение и укор, както ако би си ги правил самият той. Блажен е човекът, който искрено приема направения и укор, скромно се подчинява, смирено изповядва вината си и на драго сърце дава.
Блажен е човекът, който така търпеливо понася от другия забележка, обвинение и укор, както ако би си ги правил самият той.
Блажен е човекът, който искрено приема направения укор, скромно се подчинява, смирено изповядва вината си и на драго сърце дава удовлетворение.
Блажен е човекът, който не бърза да се извинява и смирено търпи срам и укор заради греха, дори и когато няма вина.
(Поощрения на Св. Франциск)

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Девети ден: За блажената смърт на светеца

През нощта на 3 срещу 4 октомври 1226 година нашият брат свети Франциск от Асизи премина от земния живот към вечния живот. Възпоменавайки този момент, ние желаем да благодарим на Бога, възхвалявайки Го за това, че ни дари свети Франциск; за това, че го даде на Църквата, че показа чрез него нов път към светостта и за това, че и нас също на този път призова. Искаме да отдадем почит на светеца, който показа на толкова много хора пътя към Бога.
Нека да се вслушаме в словата на първите биографи на свети Франциск, описващи неговата смърт:
„Когато вече в продължение на две години от получаването на светите стигмати, и през двадесетата година от своето обръщане, бил изгладен от многобройните удари на тежки болести като камък, който трябва да бъде вграден в колоса на небесния Йерусалим, и като артистично дело, доведено до съвършен вид от ударите като с чук на многобройните мъки, молел, да го занесат при Божията Майка в „Порцюнкола”, за да може там, където е получил духа на благодатта, да отдаде духа на живота. Пренесен там, искал с действие да покаже, че вече няма нищо общо с този свят, с тази тежка болест, с болката. Легнал гол на голата земя. В този последен момент, когато врагът все още можел да покаже своята гневна мощ, искал гол да води битка него. Лежейки вече на земята, след като свалил одеждите си от плат за чували, както винаги насочил своето лице към небето, концентрирайки се изцяло върху неговата хвала, и закривайки с лявата си ръка раната от дясната страна на тялото си, за да не се вижда. Казал на братята: „Аз извърших това, което ми беше определено, а за това, което е определено за вас, нека Христос ви поучи.”
Когато наближавал часът на неговото преминаване, заръчал да извикат при него всички братя, които там живеели. На прага на своята смърт ги утешавал и с бащинско чувство ги насърчавал да обичат Бога. Дълго им говорил за търпението и бедността, а също за верността към Римската Църква, грижейки се преди всичко за запазване на Евангелието. Когато всички седели около него, протегнал ръце над тях, кръстосвайки ги във формата на кръст, понеже винаги бил обичал този знак. Със Силата на Разпнатия и в Негово име благословил всички братя – както присъстващите, така и онези, които не присъствали. Освен това додал: „Постоянствайте всички в Божията любов и завинаги при его останете! А понеже се приближава изкушението, щастливи са тези, които ще издържат в това, което са започнали. Затова пък аз бързам за Бога, на чиято благодат ви поверявам вас всичките!” Когато най-скъпият Божи мъж привършил тези слова, заповядал да му донесат книгата на Евангелието. Помолил да му прочетат Евангелието според свети Йоан, започвайки от думите: „А преди празника Пасха…” (Ин. 13, 1) По-късно така, както можел, започнал да се моли с думите на Псалма: „С гласа си викам към Господа, с гласа си на Господа се моля…” (Пс. 142) След като измолил целия Псалм, така го завършил: „Мене – казал – ме чакат справедливите чак до момента, когато ми дадеш наградата”.
Когато се изпълниха в него всичките тайни и онази най-свята душа, освободена от тялото, се потопила в безкрайната Божия светлина, благословеният мъж заспал в Бога.”

Литания към Св. Франциск…

Св.: Моли се за нас, Свети Франциск.
В: За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:
Господи Исусе Христе, който всред студенината на света издълба светите рани на Твоето страдание в тялото на Св. Франциск, молим те чрез неговите заслуги и неговото застъпничество, дай ни благодатта на постоянство в носенето на Твоя кръст. Който живееш и царуваш през векове на вековете.

В. Амин

Песен към Св. Франциск за края

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар