Броеница на раните на Исус Христос

Броеница на раните на Исус Христос, дадена на сестра Мария Марта Шамбон в манастира „Посещението на Дева Мария”, Шамбери, 1867-68 г.Тази Броеница има огромно въздействие преди и след изповедта.

Молитва в началото:
При Кръста: О, Исусе, божествен Спасителю, бъди милостив към нас и към целия свят! Свети Боже, свети и крепки Боже, свети безсмъртни Боже, смили се над нас и над целия свят! Смили се над нас, о Исусе, в настоящите опасности. Покрий ни със скъпоценната си кръв! Амин.

На голямото мънисто:
Чрез меча, пробол сърцето на Мария седем пъти, да размислим върху пресветите рани на Христос:
1.Пресветата рана на дясната ръка
„Мъчителите приковаха първо дясната ръка. С това беше свързана една тайна: От десницата на Отец в небето Аз (Исус) получих тази мъка, за да дам възмездие за Божията справедливост и да спася човешкия род. Аз исках затова да понеса най-напред болката в дясната ръка, за да спася изгубените души, да им открия верния път към Рая и да им отворя вратата. Хората трябва да принасят в жертва на Отец тази рана, за да им бъде подарен Рая чрез нейните заслуги.”
Вечни Отче, принасям Ти в жертва раните на нашия Господ Исус Христос, за да излекуваш раните на душите ни.
На малките мъниста - 10 х: О, Исусе, чрез заслугите на Твоите пресвети рани прости ни и се смили над нас.

На голямото мънисто:
Чрез меча, пробол сърцето на Мария седем пъти, да размислим върху пресветите рани на Христос:
2.Пресветата рана на лявата ръка „Видях големия брой непредпазливи, оставили се да бъдат мамени от лъжите на врага и отхвърлили достъпа на благодатта. Те следват изкушенията. Видях колко много души ще стоят отляво при Страшния съд: Елате при раната на лявата ръка, за да измолите предпазване от вечните мъки. В тази рана се скрийте. Тя никога няма да престане да ви вика и да ви кани да намерите в нея своето прибежище, да разберете заблудите си и да се покаете, за да намерите спасение от жестоките си врагове.”
Вечни Отче, принасям Ти в жертва раните на нашия Господ Исус Христос, за да излекуваш раните на душите ни.
На малките мъниста – 10 х: О, Исусе, чрез заслугите на Твоите пресвети рани прости ни и се смили над нас.

На голямото мънисто:
Чрез меча, пробол сърцето на Мария седем пъти, да размислим върху пресветите рани на Христос:
3.Пресветата рана на десния крак „Те приковаха десния ми крак върху левия. В това беше скрита тайната на Божието Милосърдие, което спечели предимство пред Божията справедливост. Изпитвах огромна болка, защото видях всички затруднения, които ще търпят онези, поели по правилния път.
Затова ги поканих да намерят убежище в тази рана на десния крак, ако бъдат нападнати от враговете им. Тук те ще намерят сигурно спасение. Видях също всички грехове, които те вършат. Въпреки че това не са тежки грехове, усетих болка от тях, защото те ми причиняват голяма мъка заради безкрайната Ми любов към Отец и заради познанието, което имам за безкрайното Му достойнство.”
Вечни Отче, принасям Ти в жертва раните на нашия Господ Исус Христос, за да излекуваш раните на душите ни.
На малките мъниста – 10 х: О, Исусе, чрез заслугите на Твоите пресвети рани прости ни и се смили над нас.

На голямото мънисто:
Чрез меча, пробол сърцето на Мария седем пъти, да размислим върху пресветите рани на Христос:
4.Пресветата рана на левия крак
„Изпитах най-страшната болка, когато видях всички онези, които вървят към гибел. Видях тежестта на греховете им. Видях как справедливостта се въздържа от наказанието и как милосърдието чака внимателно покаянието на грешниците. Знаех, че мнозина ще бъдат доведени до покаяние. Но Аз видях и много, много, които така лошо злоупотребяват с Божието милосърдие и дълготърпение и ги пренебрегват. Така те стигат дотам да изпитат строгостта на Божията справедливост и ще загинат завинаги. С това те ще прославят Божията справедливост.”
Вечни Отче, принасям Ти в жертва раните на нашия Господ Исус Христос, за да излекуваш раните на душите ни.
На малките мъниста – 10 х: О, Исусе, чрез заслугите на Твоите пресвети рани прости ни и се смили над нас.

На голямото мънисто:
Чрез меча, пробол сърцето на Мария седем пъти, да размислим върху пресветите рани на Христос:
5.Пресветата рана при ребрата
„Войникът отвори с копие страната Ми и прободе сърцето Ми: и от него изтече кръв и вода. В тази кръв и вода беше скрита тайната на създаването на Църквата. Когато войникът видя прободената ми страна, бе осветлен; а когато видя да изтичат кръвта и тайнствената вода, се обърна. Елате всички при Моите свети рани! В тях има спасение, утешение, сила! Жертвайте ги непрекъснато пред небесния Отец!”
Вечни Отче, принасям Ти в жертва раните на нашия Господ Исус Христос, за да излекуваш раните на душите ни.
На малките мъниста (І) 10 х: О, Исусе, чрез заслугите на Твоите пресвети рани прости ни и се смили над нас.

На голямото мънисто:
Чрез меча, пробол сърцето на Мария седем пъти, да размислим върху пресветите рани на Христос:
6.Пресветата глава на Христос
„Това е главата, която от любов към теб се остави да бъде прободена; чрез нейните заслуги някога ще бъдеш коронован. Блажена е душата, която е гледала внимателно тази глава, но още по-блажена е онази душа, която е прилагала онова, което е наблюдавала. Виж този, когото търсиш, виж в какво състояние се намира Той. Погледни насам и извади тръните от главата ми, като пожертваш пред Моя Отец заслугите на раните Ми. За да облекчите тези болки, трябва да спазвате правилото на вашия орден. Тръгнете и търсете души за Мен.” (Исус на сестра Шамбон)
Вечни Отче, принасям Ти в жертва раните на нашия Господ Исус Христос, за да излекуваш раните на душите ни.
На малките мъниста – 10 х: О, Исусе, чрез заслугите на Твоите пресвети рани прости ни и се смили над нас.

На голямото мънисто:
Чрез меча, пробол сърцето на Мария седем пъти, да размислим върху пресветите рани на Христос:
7.Покритото с рани пресвето Тяло и пресветата Кръв Христови
Размишляваме за пресветото Тяло, бичувано, изтощено, покрито с рани, измъчено от раната на пресветото рамо и обляно в кръв. „Само с Кръвта Си Той изкупи Своята Църква.” (Пий ХІІ)
Църквата е мистичното Христово Тяло. Христос казва на св.Тома: „Постави ръцете си в моите рани и не бъди повече невярващ, а вярващ.”
Да носим и ние раните на Господ върху нас! Христос казва на сестра Шамбон: „Един от Моите ученици ме предаде и продаде кръвта Ми. Вие можете толкова лесно да откупите обратно всяка капка. Една единствена капка е достатъчна, за да измие целия свят, а вие не помисляте за това, не познавате цената на този откуп.”
Вечни Отче, окажи ни милосърдие, призоваваме Те за това. Амин.
Прошка и милосърдие, о Исусе, при настоящите опасности! Покрий ни с Твоята драгоценна кръв!

Вечни Отче, принасям Ти в жертва раните на нашия Господ Исус Христос, за да излекуваш раните на душите ни.
На малките мъниста - 10 х: О, Исусе, чрез заслугите на Твоите пресвети рани прости ни и се смили над нас.
За 6. и 7. се отброяват още 2 десетки от мъниста в Броеницата.

(gloria-patri.de)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар