5.Пета светла тайна

Исус, Който Си установил Тайнството Евхаристия

„И когато те ядяха, Исус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече: вземете, яжте; това е Моето тяло.
И като взе чашата и благодари, даде им; и пиха от нея всички.
И им рече: това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива.” (Мк 14,22-24)

След десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар