Малката Броеница: Корона от 12 звезди

Слава и благодарение да бъдат на Пресветата Троица, която ни яви Дева Мария, облечена в слънце, под нозете и – месечината, а на главата и тайнствен венец от дванадесет звазди.

Слава и благодарение на нея във всички векове. Амин.

Слава и благодарение на Бога Отец, който я избра за дъщеря. Амин.
Отче наш…

Да бъде възхвален Бог Отец, който я предопредели за майка на своя божествен Син. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Отец, който я предпази при зачатието и от всеки грях. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Отец, който я украси при рождението и с най-възвишени достойнства. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Отец, който и даде за другар и пречист годеник свети Йосиф. Амин.
Радвай се…
Слава на Отца и Сина и Светия Дух…

Слава и благодарение на Бога Сина, който я избра за майка. Амин.
Отче наш…

Да бъде възхвален Бог Син, който прие човешкото естество в нейната утроба и живя вътре девет месеца. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Син, който бе роден и откърмен от нея. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Син, който пожела да бъде възпитаван от нея като дете. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Син, който и откри тайната на Божията воля за спасението на света. Амин.
Радвай се…
Слава на Отца и Сина и Светия Дух…

Слава и благодарение на Светия Дух, който я избра за годеница. Амин.
Отче наш…

Да бъде възхвален Бог Свети Дух, който и откри името си. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Свети Дух, чрез чието действие тя бе същевременно девица и майка. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Свети Дух, чрез чиято сила тя стана жив храм на Пресветата Троица. Амин.
Радвай се…

Да бъде възхвален Бог Свети Дух, чрез когото тя бе въздигната в Небето над всички създания. Амин.
Радвай се…
Слава на Отца и Сина и Светия Дух…

Свети Йосиф Каласанс

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар