В чифлика на дявола: Ню ейдж. Що е то?

ЕДИН ДУХОВЕН МИШ-МАШ – НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НЮ ЕЙДЖ*

Агнешка Волкович
Превод: Благовеста Лингорска, OPs

Източник: http://www.karmil.tk/

Какво представлява Ню Ейдж?

Като че ли по-лесно да се каже какво не е Ню Ейдж. Със сигурност това не е никакъв религиозен съюз, нито организация с определни структури. Ню Ейдж не е и секта, макар че е великолепна база за създаването на секти. Тогава какво представлява Ню Ейдж? Казано възможно най-кратко: това е псевдорелигиозно движение, културно течение или просто нов начин на живот според установени от човека принципи за морал и хармония. То е конгломерат от доктрините на източните религии, на християнството, на философията, екологията и Бог знае още на какво. По-любознателните ще намерят там също и елементи от магията, спиритизма, астрологията и дори от астрофизиката. Тоест за всекиго по нещо…

Откъде води началото си Ню Ейдж?

Корените на това движение достигат до началото на XIX в. За негов източник се смята Теософското дружество, основано от рускинята Елена Петровна Блаватска през 1875 г. То проповядвало, че всички религии по света съдържат общи универсални истини. Теорията, разпространявана от това движение, предлага между другото т. нар. ПЛАН. Той предполага установяването на нов порядък в света, в управлението и в религията. Унищожаване на отделните държави, упадък на християнството, многобройни катаклизми и войни – всичко това според привържениците на движението ще се случи в най-скоро време, щом светът навлезе в Ерата на Водолея. За разпространяването на движението допринася през 60-те години съставът «Flower Power». Като резултат от войната във Виетнам младото поколение започна да се бунтува срещу действителността и старите форми и традиции. Споменатият състав даде своя принос за популяризиране на новите възгледи, които сложиха началото на днешната идеология на движението.

С какво примамва Ню Ейдж?

Преди всичко с идеологическата свобода. Според доктрината на това движение именно човекът, а не Бог, е в центъра на вниманието. Или по-просто казано – Бог е заместен на своето място от човека, който получава божествени черти, и което следва от това – така той е задължен да почита самия себе си. „Да обичаш себе си, означава да обичаш Бога“ – казва Шърли Маклейн, голямата пропагандаторка и привърженичка на това движение. Според тази идеология най-големият ни грях е да не си даваме сметка за собствената божественост. Следователно човек става сам за себе си Бог, господар, съдия и водач. А истинският Бог е сведен до неперсонифицирана енергия, проникваща всичко и всички. Тази енергия според Ню Ейдж е необходима за постигането на т. нар. висше съзнание. Благодарение на това човекът, надарен с подобно съзнание, е в състояние да се издигне над всичко. Като пример привържениците на Ню Ейдж посочват Иисус. Според тях Иисус е можел да лекува хора и е могъл да възкръсне само защото е повярвал, че е Бог(!). Пак от идеологията Ню Ейдж произлиза и тезата, че човекът освен духовно и материално тяло притежава и трето – астрално – тяло. То му било необходимо, за да се придвижва в нематериалния, илюзионистичния свят, в който можем да проникнем единствено чрез спиритистични обреди. Какво става обаче, когато всички опити да бъде активирана «божествената енергия» в човека не дадат резултат? Пропагандаторите на движението са намерили отговори и на този въпрос. Единственото спасително средство тогава е прераждането (реинкарнацията). И онова, което е най-успокоително, е фактът, че тя ще се повтаря дотогава, докато човекът не постигне пълнотата на божествеността.

Защо именно Ню Ейдж?

Този въпрос си задава може би всеки, който макар и малко е чувал за това движение. Защото не е трудно да забележим нарастващата популярност на Ню Ейдж, независимо от конкретната страна и култура. Неотслабващият интерес може да се обясни с факта, че в идеологията на това движение може да бъде вкарано по същество всичко. Така в рамките на Ню Ейдж са позволени: окултните практики, вярата във възможностите да се извикват духове, истинността на хороскопите, предсказанията на гадателите, както и медитацията, астрологията, уфологията, радиестезията, енерготерапията и дори масонството, марксизмът и хитлеризмът. Пълнен произвол по отношение на избора. А същевременно при всичко това залутаният в хаоса на света човек си има своя собствена религия. Религия, която не нарушава личната свобода, не поставя забрани, не натрапва задължения, нещо повече – религия, която поставя човека в центъра на вниманието. А човекът, уви, е същество, което неволно желае целият свят да се върти около него… Тази свобода на избора, изкушението да се живее, без да се отказваме от каквото и да било, води до това, че все повече млади хора отхвърлят Бога и започват, често дори несъзнателно, да живеят според тази схема. Допълнителен фактор е фактът, че в очите на привържениците на движението предричаните пророчества за Ерата на Водолея се сбъдват! Кризата на християнството, възникването на нови религиозни движения са сякаш знак за края на Ерата на Рибите, започнала с идването на Христос, и за началото на Ерата на Водолея. Настъпването на тази нова епоха се потвърждавало уж и от масовото развитие на екологичното съзнание, от връщането към природата и от новото откриване на собствената сексуалност и на мястото на жената в обществото. Как да не повярваш…

А Ти – какво ще кажеш?

Вярата в Ню Ейдж изключва напълно съществуването на Бога, елиминира небето и ада, замества Евхаристията с медитативни практики и най-сетне – разрушава понятието за добро и зло, което съществува у всеки човек. Понеже Ню Ейдж е отрицание на всички учения и ценности, които Библията изисква да спазваме, съчетаването на тези две вярвания – християнството и Ню Ейдж – е невъзможно. Цялостното или дори само частично приемане на подобно учение води до отхвърлянето на Бога и ни отдалечава от спасението. Затова си струва понякога да се спрем и да се замислим, преди мястото на всекидневната света Литургия да бъде заето от спиритистичните сеанси, а там, където до този момент се е намирало Свещеното Писание – да се настани папката с шарени хороскопи…

* Бележка на преводача:New Age [Ню Ейдж] – бълг. Нова ера (епоха); срв. също Ера (Епоха) на Водолея. Запазвам чуждото название, поради факта, че то вече е придобило известна популярност в България.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар