2.Втора скръбна тайна

Исус, Който Си бил бичуван заради нас

„Тогава Пилат хвана Исуса и Го бичува.” (Ив 19, 1)
Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Как живеем, в разврат. Помогни ни, Дево Марио, да познаем заблужденията си. Моли се за нас пред Бога, за да се върнем към чистотата и целомъдрието. Да бъдем чисти и целомъдрени от цялото си сърце.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар