3.Трета радостна тайна

Исус, Когото Ти, о Пресвета Дево, си родила в бедната Витлеемска пещера

„и роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата” (Лк 2, 7)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Всичко, което е ценно за нас са парите и властта. Помогни ни, Дево Марио, да оценяваме онова, което Бог ни изпраща и да се жертваме за нашия ближен, да разделяме с него каквото имаме от цялото си сърце.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар