Литания и молитва към Св. Антон от Падуа

ЛИТАНИЯ КЪМ СВ. АНТОН ОТ ПАДУА

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, слушай ни!
Христе, изслушай ни!

Отче, небесни Боже, помилвай ни!
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни!
Душе Свети, Боже, помилвай ни!
Света Троице, единни Боже, помилвай ни!

Света Марио, моли се за нас!
Света Богородице,
Света Дево на Девиците,
Свети Антон от Падуа, сърдечен приятел на Детенцето Исус,
Свети Антон, слуга на Непорочната Майка,
Свети Антон, верен слуга на Св. Франциск,
Свети Антон, мъж на святата молитва,
Свети Антон, бисер на бедността,
Свети Антон, лилия на чистотата,
Свети Антон, пример на послушанието,
Свети Антон, обичащ скрития живот,
Свети Антон, отхвърлящ земната слава,
Свети Антон, пример на Божията любов,
Свети Антон, свещеник според Божието сърце,
Свети Антон, апостол на човешки души,
Свети Антон, учител на истината,
Свети Антон, велик проповедник на Евангелието,
Свети Антон, обръщащ грешниците,
Свети Антон, ангел на мира,
Свети Антон, подновител на добрите обичаи,
Свети Антон, защитник на потиснатите,
Свети Антон, изгонващ злите духове,
Свети Антон, намиращ загубените души,
Свети Антон, прочут чудотворец,
Свети Антон, светец на целия свят,
Свети Антон, драг наш посредник пред Бога, моли се за нас!

Моли се за нас, Свети Антоне!
За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим
Всемогъщи и вечни Боже, Който чрез Свети Антон от Падуа даде на Своя народ един примерен свидетел на Евангелието и покровител на бедните и страдащите, стори също и ние, под неговото покровителство, да следваме неговото учение в християнския живот и да изпитаме в изкушенията близостта на Твоето присъствие. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

МОЛИТВА КЪМ СВ. АНТОН ОТ ПАДУА

Спомни си, о, Свети Антоне, че ти винаги си помагал и утешавал всеки, който се обърне към теб в своите нужди. Изпълнен с голямо доверие и сигурност, че не се моля напразно и аз се обръщам към теб, който си пълен със заслуги пред Господа. Не отхвърляй моята молитва, но стори тя да достигне до Бога. Ела в моята нищета и стори ми да получа благодатта ……………………, за която горещо те моля в моята душа. Благослови моя труд и моето семейство и отдалечи от него болестите и опасностите за душата и тялото, така че в часа на страданието и изпитанието да остана силен във вярата и верен на Божията любов. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар