В чифлика на дявола: Магиите

За магиите

Че магьосниците и баячите дори и да произнасят името на Бога, трябва да бъдат прогонвани

Но ти казваше, че онази старица християнка и онзи баяч християнин, когато баят и дават амулети не произнасят и не пишат други имена освен името на Бога, на Христа, на Богородица и на светците, и следователно какво зло вършат те? На това ти отговаря божественият Златоуст и ти казва, че затова особено трябва да мразиш онази зла старица и онзи зъл баяч, понеже употребяват за подигравка и безчестие имената на Бога, и бидейки християни, постъпват като елини; защото и демоните, ако и да произнасят името на Бога, обаче пак са си демони: „Някои, смятайки да се защитят, казват, че жената, която припява такива неща, е християнка и не изговаря нищо друго освен името на Бога, заради това наистина особено я мразя и се отвращавам от нея, понеже си е послужила с името на Бога за подигравка; понеже, казвайки, че е християнка, показва дела, присъщи на елините; защото и демоните изговаряха името Божие, но бяха демони; и казваха така на Христа: „Знаем Те Кой си, Светият Божий“ (тук св. Никодим е перифразирал свободно евангелския текст: „Зная Те, кой си Ти, Светия Божий“ (Марк 1:24); и все пак Той ги накара да замлъкнат и ги прогони“.

Че болните трябва да прибягват към Христа и светците, а не при магьосниците. Че християните показват велика неблагодарност, когато оставят Христа, светците и Църквата, а отиват при магьосници

И все пак няма ли друг лекар, нито друга помощ, за да отидеш, християнино, да се излекуваш, когато се разболееш? Или това са само магьосникът и дяволът? Не съществува ли Христос, в Когото ти вярваш, единственият и превъзходен Лекар, Който и когато беше на земята, излекува толкова хиляди и десетки хиляди болни? „И ходеше Иисус по цяла Галилея… и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа“ (Мат. 4:23), а сега, когато е възлязъл на небесата, Той изцерява с благодатта и помощта Си всички ония, които Го призоват с вяра? Не съществуват ли такива и толкова много лекари: апостолите, мъчениците, безсребрениците, йерарсите, преподобните и останалите светци, които получиха от Христа благодат и сила, за да лекуват всякакъв вид болести? Не съществува ли светата Христова Църква – общата болница и отворена странноприемница, за да приеме всичките си деца, които страдат от различни болести, както душевно, тъй и телесно, за да ги успокои, за да им помогне, за да ги излекува с освещенията си, с божествените си тайнства? „Нима няма балсам в Галаад? Нима там няма лекар?“ – викал някога пророк Иеремия към Израилския народ (гл. 8:22). И аз сега се провиквам към болните християни: да не би да няма, братя, в православната ви вяра и в Църквата, в която вярвате – излекуване и помощ? Колко много победи Христос и кръстът Христов, казва Златоречивият?“ „Той разруши смъртта, угаси греха, направи ада непотребен, обезсили силата на дявола; не заслужава ли да Му се доверите за телесното си здраве?“
Как впрочем издържа сърцето ви да оставяте Бога, в Когото вие вярвате и да ходите при проклетия дявол? Как изтезавате най-сладкия Иисус Христос, вашия Творец, вашия Изкупител, вашия истински Лекар, а отивате при човекоубиеца, при тиранина, при оня, който ви прави злини? Как понася душата ви това, да презирате толкова много светци, приятели, благодетели и ваши превъзходни лекари, а да прибягвате при мръсните магьосници и при нечистите демони – вашите най-големи врагове? Как понасяте това, да напускате светата Христова Църква, вашата майка, а да тичате към дяволските синагоги и в жилищата на демоните и на магьосниците? И може ли Христос да действа еднакво с една пияна зла старица и с една циганка? Нима кръстът, освещението и другите спасителни и лечителни тайнства на вярата ви имат еднаква сила с въглените, с подковите и с дяволските амулети? Ах! Неблагодарни създания! Ах! Роде неверен и жестокосърдечен! И къде ли са мълниите небесни? Къде ли са земните трусове и пукнатини, та да ви изгорят и ви засипят? Та да ви погълнат живи?
И тъй, справедливо, справедливо трябва да извика тъжно Иисус Христос, разговаряйки заедно с Иеремия, че никой друг народ не е оставил своя бог освен вие, Неговите християни. „Идете на Хитимските острови и разгледайте, и пратете в Кедар… и вижте: бивало ли е там нещо подобно на това? Променил ли е някой народ боговете си, макар те и да не са богове? а моят народ променяше славата си за онова, което не помага“ (Иер. 2:10-11). Справедливо трябва да скърби, че небето и земята затреперили, понеже вие, християните, оставихте Него, Извора на живота и здравето, а потърсихте безводните цистерни на магьосниците и циганите. „Чудете се на това, небеса, треперете и се ужасете, казва Господ. Защото две злини извърши Моят народ: Мене, Източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати водоеми, които не могат да държат вода.“ (Иер. 2:12-13) Справедлив е Иисус да зове към вас с Исаия, че Той ви е родил отново чрез светото Кръщение и ви е направил Свои чеда, а вие заради малка болест презряхте Баща си и отидохте при магьосниците и демоните – Неговите врагове. „Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори: Аз възпитах и въздигнах синове, а те се побуниха против Мене“ (Ис. 1:2). И как волът и магарето познават благодетеля и стопанина си, а вие не познавате своя Благодетел: „Волът познава стопанина си, и оселът – яслите на господаря си; а Израил Ме не познава, Моят народ не разбира“ (Пак там, ст. 3).
Следователно, за да не скърби Иисус Христос поради вас и за да не казва такива неща, а и за да не се окажете и вие неблагодарни към Такъв превъзходен ваш Благодетел, оставете, моля ви, мои братя, оставете това – да ходите при магьосници, магьоснички и цигани, а когато се случи да се разболеете, прибягвайте към Христа с гореща вяра и търсете изцерение. Защото Той винаги е ваш най-нежно любящ Баща и ако ви е пратил болест, изпратил ви я е, за да изпита търпението ви, за да ви увенчае много повече и за да види дали Го обичате истински: „Защото кой е, казва Той чрез св. апостол Павел, тоя син, когото баща му не наказва?“ (Евр. 12:7) Той дори да ви наказва и от време на време да ви удря плесници заради греховете ви, но пак ви лекува и ви гали като Свои деца, когато се обърнете към Него с покаяние и от цялото си сърце потърсите помощта Му. „Блажен е, казва Елифаз Теманец на Иов, онзи човек, когото Бог вразумява, и затова не отхвърляй наказанието на Вседържителя, защото Той нанася рани и Сам ги превързва; Той поразява, и Неговите ръце лекуват“ (Иов 5:17- 18). Прибягвайте в болестите си още и към нашата господарка Богородица, която след Бога е ваше изцеление, утеха на вас, болните и опечалени. Прибягвайте и към всички светци, и като им се молите с вяра, ще постигнете желаното излекуване от болестта си. Ако и при все това не получите желаното здраве, но Бог ви остави да бъдете наказани, защото така е полезно за душата ви, трябва да се покажете мъжествени и твърди във вярата и да предпочитате да умрете десетки хиляди пъти пред това – да повикате магьосници и магьоснички и по този начин да се отречете от вярата си в Христа и да предадете благочестието си. Но и ако други – сродници или приятели – случайно ви подтикнат, пазете се зарад любовта Божия да не ги послушате и нека да бъдете уверени, че заради това ви търпение и великодушие:
1. Бог ще ви увенчае с мъченически венец;
2. съвестта ви ще се зарадва и развесели несравнимо повече, отколкото ако бихте оздравели;
3. хората ще ви възхвалят с големи хвалебствия и
4. за целия си по-нататъшен живот ще получите и изцеление от болестта си, както потвърждава всичко това златописното перо на Йоан.

Магия и чародейство (магьосничество)

Магия и чародейство наричаме опитът да се влияе върху хора и събития чрез свръхестествени или окултни средства. „Черната“ магия се стреми да причини зло чрез проклятие, произнесено в единение със зли духове. „Бялата“ магия се опитва да обезсили проклятията и да използва окултни сили за доброто на човека, който я прилага, или на някой друг.
Несъмнено това невинаги е просто суеверие – често зад тези опити се крие духовна реалност, на която можем и трябва да се съпротивляваме, и да я надмогваме чрез силата на Бога и в името на Иисус Христос.
Библейската присъда над магиите
Библията определя магията и чародейството като разновидности на окултните практики: „Врачка да се не оставя жива“ (Изх. 22:18) Вж. също Откр. 21:8.
„Чародеят“ („магьосникът“) притежава особени умения, които обикновено се свързват с езически жрец.
„Моисей и Аарон дойдоха при фараона (и при служителите му) и направиха така, както (им) заповяда Господ. И хвърли Аарон тоягата си пред фараона и пред служителите му, и тя стана на змия.
Тогава фараонът повика мъдреците (египетски) и магьосниците; и тия влъхви египетски направиха същото с магиите си:
всеки от тях хвърли тоягата си, и те станаха на змии; но Аароновата тояга погълна техните тояги“. (Изх. 7:10-12).
Всякакъв вид магьоснически действия неизменно се осъждат в Св. Писание, защото те са враг на истинската вяра, която намира израз в живота в смирение и зависимост от Бога. Една от категоричните забрани се отнася за носенето на амулети и талисмани. В Ис. 3:18 и сл. са изброени някои от тях: „верижки на нозете“, „звездички“, „лунички“. Дават се няколко преки примера за магьосничество или чародейство в Израил: „запитвачката на „духове от Ендор“ (I Цар. 28 гл.) е медиум, а не чародейка. (Йезавел обаче се знимава с магьосничество (IV Цар. 9:22). Пророк Михей сочи, че това не е рядкост за Израил (Мих. 5:12). В Йез. 13:17 и сл. за еврейските пророчици се казва, че се занимават с магия, за да предпазят някого или да навредят някому. Трудно е да се проследят детайли в този процес, но е явно, че тук се използват вoали (покривала), придружени със заклинания.
Някои библейски епизоди на пръв поглед насърчават магията, но всъщност не става дума за това. Например мандрагоровите ябълки, като общоизвестно средство за забременяване (Бит. 31:14) са били по-скоро примитивна лечебна билка, отколкото магически ритуал. Действието на Самуил, който излива вода, се тълкува като магия с цел да се предизвика буря, но това е по-скоро израз на смирение (I Цар. 7:6; ср. II Цар. 14:14).

В Стария Завет се набляга особено на силата на благословението и на проклятието. Например Исаак не може да промени благословението, което вече е дал на Яков (Бит. 27:33,37). Но никой не е в състояние да произнесе действена благословия или клетва против Божията воля. Патриарсите вярват, че могат да разпознаят Божията воля и да я оповестяват. Бог може да превърне всяко несправедливо проклятие в благословение (Пс. 108:28).
В крайна сметка – Библията никога не поставя чудесата в една и съща категория с магиите. Мойсей успява да накара фараоновите магьосници да замълчат не защото е по-добър от тях в магиите, а защото е Божи пратеник, чрез когото се изявява Божията сила. Магическите вярвания и ритуали са разпространени в Израил от най-древни времена и още в началото на израилската история те са забранени. Отношението на Библията към магията и магьосничеството през всички времена е отразено в пасажи като: Изх. 22:18; Лев. 19:26; 20:27; Втор. 18:10 и следващите.

По „Библейски речник“ изд. „Нов човек“, София

Източник: http://www.karmil.tk/

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар