3.Трета скръбна тайна

Исус, Който Си бил увенчан с трънен венец заради нас

„И войниците, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата, и Му облякоха багреница, и думаха: радвай се, Царю Иудейски! и Му удряха плесници.” (Ив 19, 2-3)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Злословим срещу нашия ближен, клеветим го, подиграваме го, унижаваме го, убиваме го с погледи… Помогни ни, Дево Марио, да осъзнаем високомерието и гордостта си към нашия ближен… Моли се за нас пред Бога, да очистим мислите си, да се откажем от досегашните си деяния… Да се помирим с всички, от все сърце.

В края на десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар